Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fisk - virologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-12-12

DNA i vatten (signalkräfta/flodkräfta)
Fisk
Virologi
D180080
595,00
Epizootisk hematopoietisk nekrovirus, nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140740
595,00
Fiskpatogena virus, en cellinje
Fisk
Virologi
D180007
929,00
Fiskpatogena virus, tre cellinjer
Fisk
Virologi
D180041
1545,00
Fiskpatogena virus, två cellinjer
Fisk
Virologi
D180008
1300,00
Immobilisering fisk/skaldjur
Fisk
Flera
D180030
1144,00
Infektiöst laxanemivirus (ISAV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140741
595,00
Koi herpesvirus, PCR
Fisk
Virologi
D142375
595,00
Materialuttag, ej enskilda organ < 6 cm. Max 30 fiskar
Fisk
Virologi
D180033
884,00
Materialuttag, enskilda organ <= 500 g. Max 30 fiskar
Fisk
Virologi
D180032
1744,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, ej individdata
Fisk
Flera
D180034
551,00
Materialuttag, kräfta 1-5 grundpris
Fisk
Flera
D180036
1040,00
Materialuttag, kräfta utöver grundpris
Fisk
Flera
D180037
319,00
Pseudolomas neurophilia, PCR
Fisk
Virologi
D149802
595,00
Salmonid alphavirus (SAV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140742
595,00
Sebrafisk hälsokontroll-Lilla paketet
Fisk
Bakteriologi,Virologi
D180075
13029,00
Sebrafisk hälsokontroll-Mellanpaketet
Fisk
Flera
D180076
15301,00
Sebrafisk hälsokontroll-Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
19059,00
Typning av isolerat, virus
Fisk
Virologi
D180006
1226,00
Viral hemorrhagisk septikemivirus (VHSV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140738
595,00