Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fjäderfä - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-18

Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
945,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
650,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
295,00
Avibacterium paragallinarum (Infektiös Coryza), nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114076
620,00
Aviär encephalomyelitvirus (AEV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148009
81,00
Aviär influensavirus (AIV) H5, HI antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148011
88,00
Aviär influensavirus (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148113
850,00
Aviär influensavirus H5 (AIV), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148136
1500,00
Aviär influensavirus H5 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148224
740,00
Aviär influensavirus H7 (AIV), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148212
1500,00
Aviär influensavirus H7 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148225
740,00
Aviär influensavirus N1 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148226
740,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMC-1), antikroppar, ELISA
Fjäderfä
Virologi
D148021
77,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1) (poolade prover), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148052
195,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), antikroppar, HI
Fjäderfä
Virologi
D148020
88,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), nukleinsyra
Fjäderfä
Virologi
D148032
850,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148031
1510,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PPMV-1), HI antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148221
88,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 av duvtyp (PPMV-1), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148240
1500,00
Aviärt Paramyxovirus typ 3 (PMV-3), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148023
88,00
Aviärt pneumovirus (APV) - vaccinationskontroll, ak
Fjäderfä
Virologi
D148028
67,00
Aviärt Pneumovirus (APV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148033
67,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
495,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
295,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
570,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
295,00
Brachyspira, enstaka prov
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D111008
890,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
540,00
Chicken Anemia Virus (CAV) vaccinationskontroll, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148044
81,00
Chicken Anemia Virus (CAV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148012
81,00
Chlamydophila klass 3-patogen, PCR
Fjäderfä
Bakteriologi
D114037
1075,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
620,00
Djurägaravgift obduktion (hobbybesättning)
Fjäderfä
Patologi
D130308
494,00
Djurägaravgift obduktion (kommersiell besättning)
Fjäderfä
Patologi
D130309
1416,00
Djurägaravgift obduktion, anka, gås, kalkon, struts, per djur
Fjäderfä
Patologi
D130077
1056,00
Djurägaravgift obduktion, kyckling, älling, gässling, max 1v, max 5 st
Fjäderfä
Patologi
D130076
1056,00
Egg Drop Syndrome Virus (EDSV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148013
64,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
430,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
350,00
Erysipelothrix rhusiopathie, (rödsjuka)
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D110060
510,00
Fjäderfä, rättsfallstillägg (mindre omfattande)
Fjäderfä
Patologi
D130271
1600,00
Fjäderfä, rättsfallstillägg (omfattande)
Fjäderfä
Patologi
D130270
2600,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
600,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Gumborosjukans virus (IBDV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148048
79,00
Infektiös bronkitvirus hos höns (IBV) vaccinationskontroll, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148041
64,00
Infektiös bronkitvirus, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148016
64,00
Infektiös bronkitvirus, PCR
Fjäderfä
Virologi
D148315
620,00
Infektiös laryngotracheit, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148019
79,00
Infektiöst laryngotrakeitvirus (ILTV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148034
620,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
155,00
Luftvägspaket fjäderfä (MG, Coryza, ILTV), nukleinsyra, PCR. (1 prov: 940 kr, 2-5 prov: 800 kr/prov, >5 prov: 760 kr/prov, + moms)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114077
940,00
Mikroskopisk undersökning fjäderfä (max 3 biopsier)
Fjäderfä
Patologi
D130300
912,00
Mikroskopisk undersökning fjäderfä (ytterligare per biopsi)
Fjäderfä
Patologi
D130301
142,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
125,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
280,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
490,00
Mycoplasma gallicepticum, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114073
620,00
Mycoplasma gallisepticum (MG), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148049
80,00
Mycoplasma gallisepticum/Mycoplasma synoviae (MG/MS), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148105
75,00
Mycoplasma meleagridis (MM), (poolade prover), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148053
80,00
Mycoplasma meleagridis, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114075
620,00
Mycoplasma synoviae (MS), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148007
79,00
Mycoplasma synoviae (MS), antikroppar (ELISA)
Fjäderfä
Virologi
D148059
80,00
Mycoplasma synoviae, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114074
620,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4815,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
695,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
595,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
295,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1400,00
Obduktion fjäderfä, ej flockproblem
Fjäderfä
Patologi
D130310
930,00
Obduktion, del av kropp
Fjäderfä
Patologi
D130320
880,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
125,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
295,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2339,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
320,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
320,00
Salmonella pullorum/gallinarum (HT), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148051
62,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1200,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
350,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160147
350,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
155,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00