Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fjäderfä - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-23

Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
850,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
600,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
250,00
Avibacterium paragallinarum (Infektiös Coryza), nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114076
595,00
Aviär encephalomyelitvirus (AEV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148009
80,00
Aviär influensavirus (AIV) H5, HI antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148011
85,00
Aviär influensavirus (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148113
805,00
Aviär influensavirus H5 (AIV), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148136
1450,00
Aviär influensavirus H5 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148224
710,00
Aviär influensavirus H7 (AIV), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148212
1400,00
Aviär influensavirus H7 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148225
710,00
Aviär influensavirus N1 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148226
710,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMC-1), antikroppar, ELISA
Fjäderfä
Virologi
D148021
74,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1) (poolade prover), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148052
180,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), antikroppar, HI
Fjäderfä
Virologi
D148020
85,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148031
1450,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148032
810,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PPMV-1), HI antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148221
85,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 av duvtyp (PPMV-1), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148240
1450,00
Aviärt Paramyxovirus typ 3 (PMV-3), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148023
85,00
Aviärt pneumovirus (APV) - vaccinationskontroll, ak
Fjäderfä
Virologi
D148028
63,00
Aviärt pneumovirus (APV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148033
63,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
475,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
250,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
550,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
250,00
Brachyspira, enstaka prov
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D111008
855,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
520,00
Chicken Anemia Virus (CAV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148012
80,00
Chlamydophila klass 3-patogen, PCR
Fjäderfä
Bakteriologi
D114037
1030,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
595,00
Djurägaravgift obduktion (hobbybesättning)
Fjäderfä
Patologi
D130308
494,00
Djurägaravgift obduktion (kommersiell besättning)
Fjäderfä
Patologi
D130309
1416,00
Djurägaravgift obduktion, anka, gås, kalkon, struts, per djur
Fjäderfä
Patologi
D130077
1056,00
Djurägaravgift obduktion, kyckling, älling, gässling, max 1v, max 5 st
Fjäderfä
Patologi
D130076
1056,00
Egg Drop Syndrome Virus (EDSV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148013
61,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
410,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
335,00
Erysipelothrix rhusiopathie, (rödsjuka)
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D110060
490,00
Fjäderfä, rättsfallstillägg (mindre omfattande)
Fjäderfä
Patologi
D130271
1500,00
Fjäderfä, rättsfallstillägg (omfattande)
Fjäderfä
Patologi
D130270
2500,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1040,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Gumborosjukans virus (IBDV), AGID antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148014
42,00
Gumborosjukans virus (IBDV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148048
75,00
Infektiös bronkitvirus hos höns (IBV) vaccinationskontroll, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148041
62,00
Infektiös bronkitvirus, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148016
59,00
Infektiös bronkitvirus, PCR
Fjäderfä
Virologi
D148315
595,00
Infektiös laryngotracheit, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148019
76,00
Infektiöst laryngotrakeitvirus (ILTV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148034
595,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
150,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
595,00
Luftvägspaket fjäderfä (MG, Coryza, ILTV), nukleinsyra, PCR
Fjäderfä
Bakteriologi
D114077
900,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
335,00
Mikroskopisk undersökning fjäderfä (max 3 biopsier)
Fjäderfä
Patologi
D130300
844,00
Mikroskopisk undersökning fjäderfä (ytterligare per biopsi)
Fjäderfä
Patologi
D130301
137,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
120,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
595,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
270,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
470,00
Mycoplasma gallicepticum, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114073
595,00
Mycoplasma meleagridis (MM), (poolade prover), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148053
82,00
Mycoplasma meleagridis, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114075
595,00
Mycoplasma synoviae (MS), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148007
79,00
Mycoplasma synoviae (MS), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148005
79,00
Mycoplasma synoviae, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114074
595,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4265,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
620,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
515,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
250,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1290,00
Obduktion fjäderfä, ej flockproblem
Fjäderfä
Patologi
D130310
900,00
Obduktion, del av kropp
Fjäderfä
Patologi
D130320
855,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
120,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
285,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2228,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
305,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
305,00
Salmonella pullorum/gallinarum (HT), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148051
59,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
975,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
950,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
145,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00