Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fjäderfä - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-12-10

Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
850,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
600,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
250,00
Avibacterium paragallinarum (Infektiös Coryza), nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114076
595,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
475,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
250,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
550,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
250,00
Brachyspira, enstaka prov
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D111008
855,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
520,00
Chlamydophila klass 3-patogen, PCR
Fjäderfä
Bakteriologi
D114037
1030,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
595,00
Erysipelothrix rhusiopathie, (rödsjuka)
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D110060
490,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1040,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
150,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
595,00
Luftvägspaket fjäderfä (MG, Coryza, ILTV), nukleinsyra, PCR
Fjäderfä
Bakteriologi
D114077
900,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
120,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
595,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
270,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
470,00
Mycoplasma gallicepticum, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114073
595,00
Mycoplasma meleagridis (MM), (poolade prover), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148053
82,00
Mycoplasma meleagridis, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114075
595,00
Mycoplasma synoviae (MS), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148007
79,00
Mycoplasma synoviae (MS), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148005
79,00
Mycoplasma synoviae, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114074
595,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4265,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
620,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
515,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
250,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1290,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
120,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
285,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
305,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
305,00
Salmonella pullorum/gallinarum (HT), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148051
59,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
975,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
145,00