Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fjäderfä - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-10-22

Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
945,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
650,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
295,00
Avibacterium paragallinarum (Infektiös Coryza), nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114076
620,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
495,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
295,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
570,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
295,00
Brachyspira, enstaka prov
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D111008
890,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
540,00
Chlamydophila klass 3-patogen, PCR
Fjäderfä
Bakteriologi
D114037
1075,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
620,00
Erysipelothrix rhusiopathie, (rödsjuka)
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D110060
510,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1075,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
155,00
Luftvägspaket fjäderfä (MG, Coryza, ILTV), nukleinsyra, PCR. (1 prov: 940 kr, 2-5 prov: 800 kr/prov, >5 prov: 760 kr/prov, + moms)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114077
940,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
125,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
280,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
490,00
Mycoplasma gallicepticum, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114073
620,00
Mycoplasma meleagridis (MM), (poolade prover), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148053
80,00
Mycoplasma meleagridis, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114075
620,00
Mycoplasma synoviae (MS), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148007
79,00
Mycoplasma synoviae, nukleinsyra (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114074
620,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4815,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
695,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
595,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
295,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1400,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
125,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
295,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
320,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
320,00
Salmonella pullorum/gallinarum (HT), antikroppar
Fjäderfä
Bakteriologi
D148051
62,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1200,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
155,00