Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fjäderfä - patologi

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-10-21

Djurägaravgift obduktion (hobbybesättning)
Fjäderfä
Patologi
D130308
494,00
Djurägaravgift obduktion (kommersiell besättning)
Fjäderfä
Patologi
D130309
1416,00
Djurägaravgift obduktion, anka, gås, kalkon, struts, per djur
Fjäderfä
Patologi
D130077
1056,00
Djurägaravgift obduktion, kyckling, älling, gässling, max 1v, max 5 st
Fjäderfä
Patologi
D130076
1056,00
Fjäderfä, rättsfallstillägg (mindre omfattande)
Fjäderfä
Patologi
D130271
1600,00
Fjäderfä, rättsfallstillägg (omfattande)
Fjäderfä
Patologi
D130270
2600,00
Mikroskopisk undersökning fjäderfä (max 3 biopsier)
Fjäderfä
Patologi
D130300
912,00
Mikroskopisk undersökning fjäderfä (ytterligare per biopsi)
Fjäderfä
Patologi
D130301
142,00
Obduktion fjäderfä, ej flockproblem
Fjäderfä
Patologi
D130310
930,00
Obduktion, del av kropp
Fjäderfä
Patologi
D130320
880,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2339,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00