Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser av foder och livsmedel

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-18

Aflatoxin B1 i foder
D100501
1561,00
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 i livsmedel
D100521
1895,00
Aflatoxin M1 i mjölk
D100554
1793,00
Clostridium botulinumtoxin
D170875
5950,00
Ergotalkaloider (mjöldrygealkaloider)
D100562
4554,00
Monensin
D100303
2525,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON)
D100511
1920,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) och Zearalenon (ZEN)
D100512
2284,00
Mykotoxin Ochratoxin A (OTA)
D100505
1920,00
Mykotoxin summa Fumonisin B1 och B2
D100516
1920,00
Mykotoxin summa T-2- och HT-2-toxin
D100507
1920,00
Mykotoxin Zearalenon (ZEN)
D100514
1920,00
Mykotoxiner DON och ZEN suggpengen
D100558
1592,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2
D100506
2650,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2, FUM B1 och B2, OTA
D100557
4111,00
Narasin
D100302
2525,00
Narasin, monensin och salinomycin
D100301
3091,00
Provberedning
D100103
320,00
Provberedning, prov större än 3 kg
D100104
874,00
Salinomycin
D100304
2525,00