Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser av foder och livsmedel

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-22

Aflatoxin B1 i foder
D100501
1530,00
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 i livsmedel
D100521
1648,00
Aflatoxin M1 i mjölk
D100554
1708,00
Animaliska beståndsdelar (PAP), mikroskopi
D160503
1580,00
Clostridium botulinumtoxin
D170875
5950,00
Ergotalkaloider (mjöldrygealkaloider)
D100562
4465,00
Monensin
D100303
2405,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON)
D100511
1882,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) och Zearalenon (ZEN)
D100512
2239,00
Mykotoxin Ochratoxin A (OTA)
D100505
1882,00
Mykotoxin summa Fumonisin B1 och B2
D100516
1882,00
Mykotoxin summa T-2- och HT-2-toxin
D100507
1882,00
Mykotoxin Zearalenon (ZEN)
D100514
1882,00
Mykotoxiner DON och ZEN suggpengen
D100558
1561,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2
D100506
2598,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2, FUM B1 och B2, OTA
D100557
4030,00
Narasin
D100302
2405,00
Narasin, monensin och salinomycin
D100301
2944,00
Provberedning
D100103
320,00
Provberedning, prov större än 3 kg
D100104
874,00
Salinomycin
D100304
2405,00