Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser av toxiska ämnen

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-10-16

Aflatoxin B1 i foder
Foder/Livsmedel
Kemi
D100501
1561,00
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 i livsmedel
Foder/Livsmedel
Kemi
D100521
1895,00
Aflatoxin M1 i mjölk
Foder/Livsmedel
Kemi
D100554
1793,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Ergotalkaloider (mjöldrygealkaloider)
Foder/Livsmedel
Kemi
D100562
4554,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON)
Foder/Livsmedel
Kemi
D100511
1920,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) och Zearalenon (ZEN)
Foder/Livsmedel
Kemi
D100512
2284,00
Mykotoxin Ochratoxin A (OTA)
Foder/Livsmedel
Kemi
D100505
1920,00
Mykotoxin summa Fumonisin B1 och B2
Foder/Livsmedel
Kemi
D100516
1920,00
Mykotoxin summa T-2- och HT-2-toxin
Foder/Livsmedel
Kemi
D100507
1920,00
Mykotoxin Zearalenon (ZEN)
Foder/Livsmedel
Kemi
D100514
1920,00
Mykotoxiner DON och ZEN suggpengen
Foder/Livsmedel
Kemi
D100558
1592,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2
Foder/Livsmedel
Kemi
D100506
2650,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2, FUM B1 och B2, OTA
Foder/Livsmedel
Kemi
D100557
4111,00