Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser av toxiska ämnen

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-19

Aflatoxin B1 i foder
Foder/Livsmedel
Kemi
D100501
1530,00
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 i livsmedel
Foder/Livsmedel
Kemi
D100521
1648,00
Aflatoxin M1 i mjölk
Foder/Livsmedel
Kemi
D100554
1708,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Ergotalkaloider (mjöldrygealkaloider)
Foder/Livsmedel
Kemi
D100562
4465,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON)
Foder/Livsmedel
Kemi
D100511
1882,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) och Zearalenon (ZEN)
Foder/Livsmedel
Kemi
D100512
2239,00
Mykotoxin Ochratoxin A (OTA)
Foder/Livsmedel
Kemi
D100505
1882,00
Mykotoxin summa Fumonisin B1 och B2
Foder/Livsmedel
Kemi
D100516
1882,00
Mykotoxin summa T-2- och HT-2-toxin
Foder/Livsmedel
Kemi
D100507
1882,00
Mykotoxin Zearalenon (ZEN)
Foder/Livsmedel
Kemi
D100514
1882,00
Mykotoxiner DON och ZEN suggpengen
Foder/Livsmedel
Kemi
D100558
1561,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2
Foder/Livsmedel
Kemi
D100506
2598,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2, FUM B1 och B2, OTA
Foder/Livsmedel
Kemi
D100557
4030,00