Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gris - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-22

Actinobacillus pleuropneumoniae 1, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130032
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 10, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130036
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 12, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130037
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 2 & 3, antikroppar (10-19 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D131130
220,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 2 & 3, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130030
220,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 2 & 3, antikroppar (20 prover eller mer, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D131230
220,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5A, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130033
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5B, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130034
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5S, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130038
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 7, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130035
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae, serotypning
Gris
Bakteriologi
D130031
180,00
Adenovirus, virusisolering
Gris
Virologi
D141603
1135,00
Aerob bakteriologisk odling samt Mykologisk undersökning
Flera
Bakteriologi
D110095
765,00
Allmän kremering stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
17,00
Allmän kremering stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
2946,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
850,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
600,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
250,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
475,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
250,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
550,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
250,00
Brachyspira, enstaka prov
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D111008
855,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
475,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Brucella suis, antikroppar (RBT)
Gris
Bakteriologi
D113027
420,00
Brucella suis, antikroppar, (CFT)
Gris
Bakteriologi
D113052
475,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
64,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
520,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
595,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
595,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
743,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
17,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag <20 kg
Flera
Patologi
D150103
105,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 20-80 kg
Flera
Patologi
D150102
226,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 80-120 kg
Flera
Patologi
D150101
376,00
Destruktion i samband med obduktion, vuxen gris obd.anslag 120-600 kg
Gris
Patologi
D150133
601,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
700,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
800,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1150,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
410,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
335,00
Enterotoxinbildande E. coli (ETEC), odling och PCR
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D112054
765,00
Erysipelothrix rhusiopathie, (rödsjuka)
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D110060
490,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1040,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
181,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Haemophilus parasuis, antikroppar (10-19 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130121
110,00
Haemophilus parasuis, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130120
110,00
Haemophilus parasuis, antikroppar (20 prover eller mer, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130122
110,00
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
844,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
920,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
844,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
150,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1227,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
595,00
Lawsonia intracellularis, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130023
110,00
Lawsonia intracellularis, nukleinsyra
Gris
Bakteriologi
D110020
595,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
460,00
Leptospira antikroppar, extra serotyp (MAT), (endast i kombination med D113017) pris/extra serotyp
Flera
Bakteriologi
D113103
100,00
Leptospira paket, serologi
Flera
Bakteriologi
D113100
600,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
595,00
Luftvägspaket, hos gris. (1 prov: 1235 kr, 2-5 prov: 940 kr/prov, >5 prov: 860 kr/prov + moms)
Gris
Bakteriologi,Virologi
D114061
1235,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
335,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 3 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120302
125,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120303
100,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
120,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
595,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
270,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
470,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4265,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
620,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
515,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
250,00
Mykoplasma hyopneumoniae, antikroppar (10-19 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D131150
110,00
Mykoplasma hyopneumoniae, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130050
110,00
Mykoplasma hyopneumoniae, antikroppar (20 prover eller mer, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D131250
110,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1290,00
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
D150053
2348,00
Obduktion gris, vuxen >9 mån
Gris
Patologi
D150033
4786,00
Obduktion grisfoster, per kull
Gris
Patologi
D150036
2303,00
Obduktion slaktgris
Gris
Patologi
D150034
3914,00
Obduktion smågris, < slaktsvin 1-3st
Gris
Patologi
D150035
2768,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
973,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1350,00
Pandemisk influensa A (H1N1) 2009, PCR
Gris
Virologi
D141286
595,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
335,00
Parvovirus, antikroppar, HI
Gris
Virologi
D141970
570,00
Parvovirus, antikroppar, IPX
Gris
Virologi
D141973
345,00
Parvovirus, PCR
Gris
Virologi
D141974
875,00
Pasteurella multocida-toxin (11-20 prover, pris totalt)
Gris
Bakteriologi
D130042
2415,00
Pasteurella multocida-toxin (1-2 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130040
420,00
Pasteurella multocida-toxin (3-10 prover, pris totalt)
Gris
Bakteriologi
D130041
1523,00
Pasteurella multocida-toxin (mer än 20 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130043
121,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
120,00
Porcint respirations- och reproduktionssyndrom virus (PRRSV), PCR
Gris
Virologi
D141251
680,00
Porcint respirations- och reproduktionssyndrom virus, antikroppar
Gris
Virologi
D141252
345,00
Porcint respirations- och reproduktionssyndromvirus (PRRSV), IPMA antikroppar
Gris
Virologi
D141253
345,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom gE & gB, PCR
Gris
Virologi
D141985
900,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom, antikroppar
Gris
Virologi
D141980
345,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom, SN-test
Gris
Virologi
D141991
345,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
285,00
Respiratoriskt coronavirus, antikroppar
Gris
Virologi
D141142
345,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
345,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10765,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2228,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
7770,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5909,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
305,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
305,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
975,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Streptococcus suis, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130044
110,00
Swine vesicular disease virus (SVDV), antikroppar
Gris
Virologi
D142330
345,00
Svininfluensavirus, antikroppar
Gris
Virologi
D141280
492,00
Svininfluensavirus, PCR
Gris
Virologi
D141285
595,00
Svininfluensavirus, virusisolering
Gris
Virologi
D141281
1030,00
Svinpestvirus (CSFV), antikroppar
Gris
Virologi
D142384
345,00
Svinpestvirus (CSFV), PCR
Gris
Virologi
D142382
710,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
300,00
Totalprotein, >5 djur pris/st
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80,00
Totalprotein, 1-5 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400,00
Transmissibel gastroenteritvirus/porcint respiratoriskt coronavirus, antikroppar
Gris
Virologi
D142192
660,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
950,00
Trikinundersökning, tamsvin/häst. (Prisuppgift om >5 djur, kontakta SVA)
Gris,Häst
Parasitologi
D160207
110,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
335,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
145,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
711,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1135,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
834,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
834,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Ödemsjuka (VT2e), odling och PCR
Gris
Bakteriologi
D113084
765,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00