Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gris - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-13

+ 1 serotyp (i kombination med D113017), (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
105,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 1, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130032
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 10, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130036
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 12, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130037
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 2 & 3, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130030
220,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5A, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130033
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5B, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130034
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5S, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130038
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 7, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130035
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae, serotypning
Gris
Bakteriologi
D130031
180,00
Aerob bakteriologisk odling samt Mykologisk undersökning
Flera
Bakteriologi
D110095
890,00
Allmän kremering per djur, stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
18,00
Allmän kremering per djur, stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
3093,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
945,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
650,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
295,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
495,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
295,00
Biopsier fler än tre (3) per styck
Flera
Patologi
D152001
142,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
570,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
295,00
Brachyspira, enstaka prov
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D111008
890,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
515,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Brucella suis, antikroppar (RBT)
Gris
Bakteriologi
D113027
420,00
Brucella suis, antikroppar, (CFT)
Gris
Bakteriologi
D113052
515,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
66,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
540,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
930,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
620,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
620,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
132,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
802,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag <20 kg 1-3 djur eller per kull
Flera
Patologi
D150103
108,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag >300 kg
Flera
Patologi
D150100
1239,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 121-300 kg
Flera
Patologi
D150101
619,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 20-120 kg
Flera
Patologi
D150102
233,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
720,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
825,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1185,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
430,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
350,00
Enterotoxinbildande E. coli (ETEC), odling och PCR
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D112054
800,00
Erysipelothrix rhusiopathie, (rödsjuka)
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D110060
510,00
Fixerad del av juver fler än 1 spene.
Flera
Patologi
D152018
1620,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
600,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
186,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Haemophilus parasuis, antikroppar (10-19 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130121
110,00
Haemophilus parasuis, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130120
110,00
Haemophilus parasuis, antikroppar (20 prover eller mer, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130122
110,00
Histologisk undersökning helt fixerat hjärta/hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1620,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
912,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
142,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
710,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
568,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
994,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
912,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
426,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
284,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
335,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
930,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
806,00
Influensavirus A (SIV), antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Virologi
D130051
110,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
155,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1264,00
Lawsonia intracellularis, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130023
110,00
Lawsonia intracellularis, nukleinsyra
Gris
Bakteriologi
D110020
620,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
550,00
Leptospira paket, serologi
Flera
Bakteriologi
D113100
700,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
620,00
Luftvägspaket, hos gris. (1 prov: 1300 kr, 2-5 prover: 1005 kr/prov, >5 prover: 925 kr/prov, + moms)
Gris
Bakteriologi,Virologi
D114061
1300,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
930,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
170,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 3 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120302
130,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120303
110,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
125,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
280,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
490,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4815,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
695,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
595,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
295,00
Mykoplasma hyopneumoniae, antikroppar (10-19 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D131150
110,00
Mykoplasma hyopneumoniae, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130050
110,00
Mykoplasma hyopneumoniae, antikroppar (20 prover eller mer, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D131250
110,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1400,00
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
D150053
2418,00
Obduktion del av kropp lantbr.djur
Flera
Patologi
D150055
1500,00
Obduktion gris, vuxen >9 mån
Gris
Patologi
D150033
4930,00
Obduktion grisfoster, per kull
Gris
Patologi
D150036
2372,00
Obduktion slaktgris
Gris
Patologi
D150034
4031,00
Obduktion smågris, < slaktsvin 1-3st
Gris
Patologi
D150035
2851,00
Paket 1:Histologisk undersökning av biopsier (1-3 st) och cytologi (3 glas) från samma patologiprocess
Flera
Patologi
D152028
1050,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1458,00
Pandemisk influensa A (H1N1) 2009, PCR
Gris
Virologi
D141286
620,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
370,00
Parvovirus, antikroppar, HI
Gris
Virologi
D141970
593,00
Parvovirus, antikroppar, IPX
Gris
Virologi
D141973
400,00
Parvovirus, PCR
Gris
Virologi
D141974
910,00
Pasteurella multocida-toxin (11-20 prover, pris totalt)
Gris
Bakteriologi
D130042
2415,00
Pasteurella multocida-toxin (1-2 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130040
420,00
Pasteurella multocida-toxin (3-10 prover, pris totalt)
Gris
Bakteriologi
D130041
1523,00
Pasteurella multocida-toxin (mer än 20 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130043
121,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
125,00
Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV), antikroppar
Gris
Virologi
D141240
330,00
Porcint respirations- och reproduktionssyndrom virus (PRRSV), PCR
Gris
Virologi
D141251
700,00
Porcint respirations- och reproduktionssyndrom virus, antikroppar
Gris
Virologi
D141252
345,00
Porcint respirations- och reproduktionssyndromvirus (PRRSV), IPMA antikroppar
Gris
Virologi
D141253
360,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom gE & gB, PCR
Gris
Virologi
D141985
940,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom, antikroppar
Gris
Virologi
D141980
345,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom, SN-test
Gris
Virologi
D141991
400,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
295,00
Respiratoriskt coronavirus, antikroppar
Gris
Virologi
D141142
345,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
345,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11293,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2339,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
8158,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
6204,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
320,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
320,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1200,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
324,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
Streptococcus suis, antikroppar (10-19 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130045
110,00
Streptococcus suis, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130044
110,00
Streptococcus suis, antikroppar (20 prover eller mer, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130046
110,00
Swine vesicular disease virus (SVDV), antikroppar
Gris
Virologi
D142330
345,00
Svininfluensavirus, PCR
Gris
Virologi
D141285
620,00
Svinpestvirus (CSFV), antikroppar
Gris
Virologi
D142384
345,00
Svinpestvirus (CSFV), PCR
Gris
Virologi
D142382
750,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
309,00
Totalprotein, >4 djur pris/st
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80,00
Totalprotein, 1-4 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400,00
Transmissibel gastroenteritvirus/porcint respiratoriskt coronavirus, antikroppar
Gris
Virologi
D142192
680,00
Trikinundersökning, tamsvin och häst (6-13 djur 92 kr/st, 14-20 djur 68 kr/st, >21 djur 54 kr/st + moms.)
Gris,Häst
Parasitologi
D160207
115,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
350,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160147
350,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
400,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
155,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
725,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1200,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
850,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
850,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Ödemsjuka (VT2e), odling och PCR
Gris
Bakteriologi
D113084
800,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00