Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gris - patologi

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-20

Allmän kremering per djur, stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
18,00
Allmän kremering per djur, stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
3093,00
Biopsier fler än tre (3) per styck
Flera
Patologi
D152001
142,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
66,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
930,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
132,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
802,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag <20 kg 1-3 djur eller per kull
Flera
Patologi
D150103
108,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag >300 kg
Flera
Patologi
D150100
1239,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 121-300 kg
Flera
Patologi
D150101
619,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 20-120 kg
Flera
Patologi
D150102
233,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
720,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
825,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1185,00
Fixerad del av juver fler än 1 spene.
Flera
Patologi
D152018
1620,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
186,00
Histologisk undersökning helt fixerat hjärta/hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1620,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
912,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
142,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
710,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
568,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
994,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
912,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
426,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
284,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
335,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
930,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
806,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1264,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
930,00
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
D150053
2418,00
Obduktion del av kropp lantbr.djur
Flera
Patologi
D150055
1500,00
Obduktion gris, vuxen >9 mån
Gris
Patologi
D150033
4930,00
Obduktion grisfoster, per kull
Gris
Patologi
D150036
2372,00
Obduktion slaktgris
Gris
Patologi
D150034
4031,00
Obduktion smågris, < slaktsvin 1-3st
Gris
Patologi
D150035
2851,00
Paket 1:Histologisk undersökning av biopsier (1-3 st) och cytologi (3 glas) från samma patologiprocess
Flera
Patologi
D152028
1050,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1458,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11293,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2339,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
8158,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
6204,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
324,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
309,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00