Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Häst - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-17

Adenovirus, virusisolering
Häst
Virologi
D141602
1135,00
Aerob bakteriologisk odling samt Mykologisk undersökning
Flera
Bakteriologi
D110095
765,00
Afrikansk hästpestvirus (AHSV), antikroppar
Häst
Virologi
D141850
345,00
Afrikansk hästpestvirus (AHSV), PCR
Häst
Virologi
D141851
595,00
Afrikansk hästpestvirus (AHSV), viruspåvisande
Häst
Virologi
D141581
345,00
Allmän kremering stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
17,00
Allmän kremering stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
3871,00
Allmän kremering stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
2946,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
850,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
600,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
250,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
615,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
530,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
340,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
595,00
Arteritvirus (EAV), antikroppar
Häst
Virologi
D142230
345,00
Arteritvirus (EAV), PCR
Häst
Virologi
D140020
595,00
Babesia (Piroplasmos), antikroppar
Häst
Parasitologi
D160324
1600,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
475,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
250,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
225,00
Besiktningsprov (analys), utförs endast i kombination med provtagningsmaterial, artikel D633650.
Häst
Kemi
D170842
2265,00
Besiktningsprov (provtagn.material), endast i kombination med analys, artikel D170842.
Häst
633650
235,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
550,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
250,00
Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
515,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113042
615,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
D113000
340,00
Borrelia burgdorferi, IFA. Utökad titrering upp till sluttiter
Flera
Bakteriologi
D113001
530,00
Borrelia burgdorferi, PCR
Flera
Bakteriologi
D113002
595,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
475,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Burkholderia mallei (Rots,Glanders), antikroppar komplementbindning (CFT)
Djurparksdjur,Häst
Bakteriologi
D113022
760,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
64,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
520,00
CEM hingst (PCR) provtagn.material
Häst
633606
48,00
CEM sto (PCR) provtagn.material
Häst
633608
125,00
CEM sto dräktig (PCR) provtagn.material
Häst
633607
33,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
595,00
Coronavirus, häst, nukleinsyra
Häst
Virologi
D142175
595,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
743,00
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
370,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
410,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
335,00
Equine Eastern Encephalomyelitis Virus (EEEV), antikroppar
Häst
Virologi
D141550
525,00
Equine Venezuelan Encephalomyelitis Virus (EVEV), antikroppar
Häst
Virologi
D141551
525,00
Equine Western Encephalomyelitis Virus (EWEV), antikroppar
Häst
Virologi
D141552
525,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1040,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
181,00
Fästingburen encefalit (TBE), antikroppar
Flera
Virologi
D140724
345,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Herpesvirus typ 1 (EHV-1), PCR
Häst
Virologi
D140090
595,00
Herpesvirus typ 1 och/eller 4, antikroppar
Häst
Virologi
D141510
525,00
Herpesvirus typ 1/4-diskriminerande, antikroppar
Häst
Virologi
D141520
345,00
Herpesvirus typ 2, PCR
Häst
Virologi
D140220
595,00
Herpesvirus typ 3 hos häst (EHV-3), nukleinsyra
Häst
Virologi
D142223
595,00
Herpesvirus typ 3, antikroppar
Häst
Virologi
D142222
345,00
Herpesvirus typ 4, PCR
Häst
Virologi
D140093
595,00
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
844,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
920,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
844,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Hästinfluensavirus (EIV) H3N8, antikroppar
Häst
Virologi
D140420
525,00
Hästinfluensavirus A2, PCR
Häst
Virologi
D140441
595,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Infektiös anemivirus (EIAV)(Coggins), antikroppar
Häst
Virologi
D141860
490,00
Infektiös anemivirus (EIAV), ak
Häst
Virologi
D141861
345,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
150,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1227,00
Kastningspaket (EHV-1, EHV-4, EAV), PCR
Häst
Virologi
D143430
920,00
Kastningspaketet mellanstora, inkl. virologi
Häst
Patologi,Virologi
D150032
1516,00
Kastningspaketet stora, inkl. virologi samt ev. bakt.
Häst
Patologi,Virologi
D150046
2925,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
595,00
Kvarka ELISA =< 10 prover
Häst
Bakteriologi
D112044
360,00
Kvarka ELISA > 10 prover
Häst
Bakteriologi
D112052
300,00
Kvarka-kit (nässköljprov) Innehåller: 1 sond, 1x120 ml Natriumklorid 9 mg/ml, 1 plastpåse samt 1 falconrör 50 ml
Häst
633232
111,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
460,00
Leptospira antikroppar, extra serotyp (MAT), (endast i kombination med D113017) pris/extra serotyp
Flera
Bakteriologi
D113103
100,00
Leptospira paket
Flera
Bakteriologi
D113100
600,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
595,00
Luftvägspaket hos häst (EHV-1, EHV-4, Influensa), nukleinsyra (PCR)
Häst
Virologi
D143420
920,00
Luftvägspaket, häst, inkl. kvarka, PCR
Häst
Bakteriologi,Virologi
D143421
1400,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
335,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener
Flera
Bakteriologi
D120400
420,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
120,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
595,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
270,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
470,00
Mycoplasma felis, PCR
Häst,Katt
Bakteriologi
D114029
595,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4265,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
620,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
515,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
250,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1290,00
Obduktion, <20 kg, foster, kroppsdel
Häst
Patologi
D150010
2348,00
Obduktion, föl första året
Häst
Patologi
D150009
3990,00
Obduktion, vuxen
Häst
Patologi
D150008
4879,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
973,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1350,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
335,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
120,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
285,00
Rhodococcus equi, PCR
Häst
Bakteriologi
D113090
595,00
Rinitvirus typ A (ERAV) & rinitvirus typ B (ERBV) hos häst, antikroppar
Häst
Virologi
D144224
690,00
Rinitvirus typ A (ERAV), antikroppar
Häst
Virologi
D142240
380,00
Rinitvirus typ B (ERBV), antikroppar
Häst
Virologi
D142250
380,00
Rinitvirus typ B (ERBV), PCR
Häst
Virologi
D142251
595,00
Rotavirus, SN antikroppar
Häst
Virologi
D141913
345,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
345,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10765,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2228,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
7770,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5909,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
305,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
305,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
975,00
Separatkremering stordjur <100 kg
Häst
Patologi
D153105
5100,00
Separatkremering stordjur >250 kg
Häst
Patologi
D153005
10540,00
Separatkremering stordjur 100-250 kg
Häst
Patologi
D153004
6515,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Stor blodmask (Strongylus vulgaris), odling
Häst
Parasitologi
D160104
245,00
Stor blodmask (Strongylus vulgaris), PCR. OBS! Endast i kombination med D160106 eller D160127. (Mars - juni är priset 245 kr + moms, juli-dec 450 kr + moms)
Häst
Parasitologi
D160148
450,00
Streptococcus equi (Kvarka)/zooepidemicus, PCR
Häst
Bakteriologi
D110035
595,00
Taylorella equigenitalis (CEM) och Taylorella asinigenitalis, PCR (pris per pinne)
Häst
Bakteriologi
D113089
475,00
Taylorella equigenitalis (CEM), odling, per pinne
Häst
Bakteriologi
D110007
530,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
300,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
950,00
Trikinundersökning, tamsvin/häst. (Prisuppgift om >5 djur, kontakta SVA)
Gris,Häst
Parasitologi
D160207
110,00
Trypanosoma equiperdum (Dourine), CFT
Häst
Bakteriologi
D113021
760,00
Trypanosoma evansi (Surra), antikroppar
Hund,Häst
Parasitologi
D160325
650,00
Träckprovsanalys, kvalitativ (inkl. bandmask)
Häst
Parasitologi
D160106
360,00
Träckprovsanalys, kvantitativ
Flera
Parasitologi
D160100
295,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
145,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
711,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
Vesikulär stomatitvirus hos häst (VSV), antikroppar
Häst
Virologi
D142261
345,00
West Nile virus, antikroppar
Häst
Virologi
D142600
345,00
West Nile virus, nukleinsyra
Häst,Andra djurslag
Virologi
D142610
595,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1135,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
834,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
834,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00
Övervakning (innan betessläpp), träck (Endast i kombination med artikel D160161 eller D160148)
Häst
Parasitologi
D160127
265,00
Övervakning (uppföljning), träck
Häst
Parasitologi
D160128
160,00
Övervakning häst, poolad odling (endast i kombination med artikel D160127)
Häst
Parasitologi
D160161
60,00