Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hund - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-17

Adenovirus hos hund (CAV), antikroppar
Hund
Virologi
D141613
335,00
Adenovirus typ 1, akut infektion, antikroppar
Hund
Virologi
D141610
550,00
Adenovirus typ 1, antikroppar
Hund
Virologi
D141612
345,00
Adenovirus typ 2 (CAV-2), PCR
Hund
Virologi
D141607
595,00
Aerob bakteriologisk odling samt Mykologisk undersökning
Flera
Bakteriologi
D110095
765,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
850,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
600,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
250,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
615,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
530,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
340,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
595,00
Babesia, antikroppar, serum
Hund
Parasitologi
D160303
610,00
Babesia, PCR
Hund
Parasitologi
D160304
710,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
475,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
250,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
225,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
550,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
250,00
Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
515,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113042
615,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
D113000
340,00
Borrelia burgdorferi, IFA. Utökad titrering upp till sluttiter
Flera
Bakteriologi
D113001
530,00
Borrelia burgdorferi, PCR
Flera
Bakteriologi
D113002
595,00
Brucella canis, LFIA alternativt snabbtest
Hund
Bakteriologi
D113061
480,00
Brucella canis, snabbagglutinationstest (RSAT).
Hund
Bakteriologi
D113014
490,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
64,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
520,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
595,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
595,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
743,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
17,00
Dirofilaria immitis, filtertest, EDTA-blod
Hund,Katt
Parasitologi
D160218
385,00
Dirofilaria mfl, mikrofilarier i blod, Knotts
Hund,Katt
Parasitologi
D160204
385,00
Dirofilaria, antigen i serum
Hund
Parasitologi
D160306
610,00
Dvärgbandmask (Echinococcus), PCR
Hund
Parasitologi
D140730
1285,00
Ehrlichia canis, antikroppar IFA
Hund
Bakteriologi
D113008
790,00
Ehrlichia canis, PCR, upp till två material per djur
Hund
Bakteriologi
D114056
750,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
410,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
335,00
Equine H3N8 influensa, antikroppar
Hund
Virologi
D140443
525,00
Equine H3N8 influensa, PCR
Hund
Virologi
D140444
595,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1040,00
Fransk hjärtmask (Angyostrongylus vasorum), träck
Hund
Parasitologi
D160108
335,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
181,00
Fästingburen encefalit (TBE), antikroppar
Flera
Virologi
D140724
345,00
Giardia och Cryptosporidium
Flera
Parasitologi
D160504
6100,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
240,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Herpesvirus (CHV-1), PCR
Hund
Virologi
D142379
595,00
Herpesvirus hos hund (CHV), antikroppar
Hund
Virologi
D142367
550,00
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
844,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
920,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
844,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
150,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1227,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
595,00
Kremering smådjur & zoodjur < 10 kg, st pris
Flera
Patologi
D153008
216,00
Kremering smådjur & zoodjur > 10 kg, pris/kg
Djurparksdjur,Hund
Patologi
D153012
17,00
Leishmania, antikroppar, serum
Hund
Parasitologi
D160308
505,00
Leishmania, PCR
Hund
Parasitologi
D160310
710,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
460,00
Leptospira antikroppar, extra serotyp (MAT), (endast i kombination med D113017) pris/extra serotyp
Flera
Bakteriologi
D113103
100,00
Leptospira paket
Flera
Bakteriologi
D113100
600,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
595,00
Luftvägspaket hos hund (Bordetella, CAV-2, CRCoV, CHV, Hästinfluensa, PIV-2), nukleinsyra
Hund
Virologi
D142366
1280,00
Lungmask, träck
Hund,Katt
Parasitologi
D160110
335,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
750,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
335,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
120,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
595,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
270,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
470,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4265,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
620,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
515,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
250,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1290,00
Neospora, antikroppar
Hund
Parasitologi
D160309
690,00
Obduktion < 10 kg
Hund,Katt
Patologi
D150022
1950,00
Obduktion > 30 kg
Hund
Patologi
D150020
2500,00
Obduktion 10-30 kg
Hund
Patologi
D150021
2300,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
973,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1350,00
Paket: Luftvägsparasiter, hund, träck
Hund
Parasitologi
D160158
620,00
Paket: Mag-tarmparasiter, hund, träck
Hund
Parasitologi
D160157
550,00
Parainfluensavirus typ 2, PCR
Hund
Virologi
D142363
595,00
Parainfluensavirus typ 5, antikroppar
Hund
Virologi
D142364
525,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
335,00
Parvovirus typ 2 (kattpest), PCR
Hund,Katt
Virologi
D141993
595,00
Parvovirus, antikroppar (IgG, IgM)
Hund
Virologi
D141978
345,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
120,00
Rabiesvirus vaccinationskontroll, antikroppar
Hund,Katt
Virologi
D142410
575,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
285,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
345,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10765,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2228,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5909,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
305,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
305,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
975,00
Sarcoptes, antikroppar
Hund
Parasitologi
D160313
360,00
Separatkremering smådjur > 30 kg
Hund
Patologi
D153001
1632,00
Separatkremering smådjur 1- 10 kg
Flera
Patologi
D153003
1182,00
Separatkremering smådjur 10-30 kg
Hund
Patologi
D153002
1437,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
300,00
Toxoplasma, (ELISA), serum
Hund,Katt
Parasitologi
D160317
610,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
950,00
Trypanosoma evansi (Surra), antikroppar
Hund,Häst
Parasitologi
D160325
650,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
335,00
Tularemi, serologi
Flera
Bakteriologi
D112043
1120,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
145,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
711,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
Valpsjuka (CDV), antikroppar
Hund
Virologi
D142450
345,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1135,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
834,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
834,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00