Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hund - kemiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-20

Grundämnen 1 element i helblod/serum
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
D170124
61,00
Urinvägskonkrement
D170600
725,00
Vitamin A i blod, serum
D101004
850,00
Vitamin E i blod, serum
D101006
850,00