Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hund - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-12

Babesia, antikroppar, serum
D160303
630,00
Babesia, PCR
D160304
760,00
Dirofilaria immitis, filtertest, EDTA-blod
D160218
410,00
Dirofilaria mfl, mikrofilarier, Knotts test (EDTA-blod)
D160204
410,00
Dirofilaria, antigen i serum
D160306
630,00
Dvärgbandmask (Echinococcus), PCR
D140730
1400,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
D160200
430,00
Enkel artbestämning av parasit
D160201
350,00
Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum), serum (ELISA)
D160339
630,00
Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum), träck
D160108
350,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
D160504
6300,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
D160115
260,00
Leishmania, antikroppar, serum
D160308
510,00
Leishmania, PCR
D160310
720,00
Lungmask, träck
D160110
350,00
Neospora hund, antikroppar i serum
D160309
720,00
Paket: Luftvägsparasiter, hund, träck
D160158
650,00
Paket: Mag-tarmparasiter, hund, träck
D160157
585,00
Parasiter i blod, utstryk
D160203
370,00
Sarcoptes hund, antikroppar i serum
D160313
375,00
Toxoplasma, (ELISA), serum
D160317
650,00
Trypanosoma evansi (Surra), antikroppar
D160325
680,00
Träckprovsanalys
D160105
350,00
Träckprovsanalys
D160147
350,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
D160109
400,00