Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hund - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-12-12

Babesia, antikroppar, serum
D160303
610,00
Babesia, PCR
D160304
710,00
Dirofilaria immitis, filtertest, EDTA-blod
D160218
385,00
Dirofilaria mfl, mikrofilarier i blod, Knotts
D160204
385,00
Dirofilaria, antigen i serum
D160306
610,00
Dvärgbandmask (Echinococcus), PCR
D140730
1285,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
D160200
410,00
Enkel artbestämning av parasit
D160201
335,00
Fransk hjärtmask (Angyostrongylus vasorum), träck
D160108
335,00
Giardia och Cryptosporidium
D160504
6100,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
D160115
240,00
Leishmania, antikroppar, serum
D160308
505,00
Leishmania, PCR
D160310
710,00
Lungmask, träck
D160110
335,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
D160105
335,00
Neospora, antikroppar
D160309
690,00
Paket: Luftvägsparasiter, hund, träck
D160158
620,00
Paket: Mag-tarmparasiter, hund, träck
D160157
550,00
Parasiter i blod, utstryk
D160203
335,00
Sarcoptes, antikroppar
D160313
360,00
Toxoplasma, (ELISA), serum
D160317
610,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
D160600
950,00
Trypanosoma evansi (Surra), antikroppar
D160325
650,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
D160109
335,00