Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hund - patologi

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-23

Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
64,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
743,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
17,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
181,00
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
844,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
920,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
844,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1227,00
Kremering smådjur & zoodjur < 10 kg, st pris
Flera
Patologi
D153008
216,00
Kremering smådjur & zoodjur > 10 kg, pris/kg
Djurparksdjur,Hund
Patologi
D153012
17,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Obduktion < 10 kg
Hund,Katt
Patologi
D150022
1950,00
Obduktion > 30 kg
Hund
Patologi
D150020
2500,00
Obduktion 10-30 kg
Hund
Patologi
D150021
2300,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
973,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1350,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10765,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2228,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5909,00
Separatkremering smådjur > 30 kg
Hund
Patologi
D153001
1632,00
Separatkremering smådjur 1- 10 kg
Flera
Patologi
D153003
1182,00
Separatkremering smådjur 10-30 kg
Hund
Patologi
D153002
1437,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
300,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00