Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Katt - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-18

+ 1 serotyp (i kombination med D113017), (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
105,00
Aerob bakteriologisk odling samt Mykologisk undersökning
Flera
Bakteriologi
D110095
890,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
945,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
650,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
295,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
495,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
295,00
Biopsier fler än tre (3) per styck
Flera
Patologi
D152001
142,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
570,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
295,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
66,00
Calicivirus hos katt (FCV), nukleinsyra
Katt
Virologi
D140480
620,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
540,00
Chlamydia/Chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
620,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
930,00
Coronavirus (FCoV), antikroppar
Katt
Virologi
D142200
355,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
620,00
Coronaviruspaket hos katt (FCoV), utsöndrare, PCR. (1-3 prov: 620 kr/prov, 4 prov: 1500 kr totalt, + moms)
Katt
Virologi
D140780
620,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
132,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
802,00
Dirofilaria immitis, filtertest, EDTA-blod
Hund,Katt
Parasitologi
D160218
410,00
Dirofilaria mfl, mikrofilarier, Knotts test (EDTA-blod)
Hund,Katt
Parasitologi
D160204
410,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
430,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
350,00
Fixerad del av juver fler än 1 spene.
Flera
Patologi
D152018
1620,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
600,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
186,00
Fästingburen encefalit (TBE), antikroppar
Flera
Virologi
D140724
345,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
Flera
Parasitologi
D160504
6300,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
260,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Herpesvirus typ 1 (FeHV-1), PCR
Katt
Virologi
D140280
620,00
Histologisk undersökning helt fixerat hjärta/hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1620,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
912,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
142,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
710,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
568,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
994,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
912,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
426,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
284,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
335,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
930,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
806,00
Immunosuppressivt virus hos katt (FIV), antikropapr
Katt
Virologi
D142210
345,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
155,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1264,00
Kattanemipaketet (Mycoplasma haemofelis mfl)
Katt
Bakteriologi
D113023
940,00
Kattsnuvepaket (Bordetella, FCV, FeHV, Klamydia, M. felis), nukleinsyra (PCR)
Katt
Bakteriologi,Virologi
D140283
1250,00
Kattviruspaket (FCoV, FIV) antikroppar och (FeLV) antigen
Katt
Virologi
D144200
920,00
Kattögonpaket (FeHV-1, Chlamydia, Mycoplasma felis), PCR
Katt
Bakteriologi,Virologi
D140282
940,00
Kremering per djur, smådjur & zoodjur upp till 12 kg, st pris
Flera
Patologi
D153008
227,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
550,00
Leptospira paket, serologi
Flera
Bakteriologi
D113100
700,00
Leukemivirus (FeLV), viruspåvisande
Katt
Virologi
D140070
345,00
Lungmask, träck
Hund,Katt
Parasitologi
D160110
350,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
930,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
780,00
Magmask, spyprov
Katt
Parasitologi
D160111
350,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
125,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
280,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
490,00
Mycoplasma felis, PCR
Häst,Katt
Bakteriologi
D114029
620,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4815,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
695,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
595,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
295,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1400,00
Obduktion < 10 kg
Hund,Katt
Patologi
D150022
2145,00
Obduktion del av kropp hund/katt
Hund,Katt
Patologi
D150059
1200,00
Obduktion neurologiutredning hund/katt
Hund,Katt
Patologi
D150060
3550,00
Paket 1:Histologisk undersökning av biopsier (1-3 st) och cytologi (3 glas) från samma patologiprocess
Flera
Patologi
D152028
1050,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1458,00
Paket: Luftvägsparasiter, Katt
Katt
Parasitologi
D160160
650,00
Paket: Mag-tarmparasiter, Katt
Katt
Parasitologi
D160159
925,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
370,00
Parvovirus (kattpest, panleukopeni), HI antikroppar
Katt
Virologi
D142390
515,00
Parvovirus typ 2 (kattpest), PCR
Hund,Katt
Virologi
D141993
620,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
125,00
Rabiesvirus vaccinationskontroll, antikroppar
Hund,Katt
Virologi
D142410
780,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
295,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
345,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11293,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2339,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
6204,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
320,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
320,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1200,00
Sarcoptes katt, antikroppar i serum
Katt
Parasitologi
D160315
435,00
Separatkremering smådjur 1- 10 kg
Flera
Patologi
D153003
1241,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
324,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
309,00
Toxoplasma, (ELISA), serum
Hund,Katt
Parasitologi
D160317
650,00
Tritrichomonas foetus, nukleinsyra
Katt
Parasitologi
D140729
620,00
Tritrichomonas foetus/Giardia/Cryptosporidium
Katt
Parasitologi
D160217
665,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
350,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160147
350,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
400,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
155,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
725,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1200,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
850,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
850,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00