Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Katt - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-01-19

+ 1 serotyp (i kombination med D113017), (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
110,00
Aerob bakteriologisk odling samt Mykologisk undersökning
Flera
Bakteriologi
D110095
910,00
Allmän kremering >2-10 kg
Flera
Patologi
D153008
400,00
Allmän kremering 0-2 kg
Flera
Patologi
D153015
200,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
965,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
665,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
300,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
510,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
300,00
Biopsier fler än tre (3) per styck
Flera
Patologi
D152001
149,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
590,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
300,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
69,00
Calicivirus hos katt (FCV), nukleinsyra
Katt
Virologi
D140480
620,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
550,00
Chlamydia/Chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
620,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
958,00
Coronavirus (FCoV), antikroppar
Katt
Virologi
D142200
370,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
620,00
Coronaviruspaket hos katt (FCoV), utsöndrare, PCR. (1-3 prov: 620 kr/prov, 4 prov: 1500 kr totalt, + moms)
Katt
Virologi
D140780
620,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
136,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
826,00
Dirofilaria immitis, filtertest, EDTA-blod
Hund,Katt
Parasitologi
D160218
420,00
Dirofilaria mfl, mikrofilarier, Knotts test (EDTA-blod)
Hund,Katt
Parasitologi
D160204
420,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
450,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1100,00
Fästingburen encefalit (TBE), antikroppar
Flera
Virologi
D140724
345,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
Flera
Parasitologi
D160504
6425,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
280,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
752,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
856,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
898,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1064,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
981,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1169,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
1012,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1231,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
62,00
Herpesvirus typ 1 (FeHV-1), PCR
Katt
Virologi
D140280
620,00
Histologisk undersökning helt fixerat hjärta/hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1701,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
957,00
Histopatologi, debitera en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
149,00
Histopatologi, debitera fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
745,00
Histopatologi, debitera fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
596,00
Histopatologi, debitera tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
447,00
Histopatologi, debitera två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
298,00
Histopatologi, del av juver fler än 1 spene.
Flera
Patologi
D152018
1701,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
1093,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
957,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
345,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
958,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
830,00
Immunosuppressivt virus hos katt (FIV), antikropapr
Katt
Virologi
D142210
345,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
165,00
Kadaveröppning och provtagning
Flera
Patologi
D150029
1302,00
Kattanemipaketet (Mycoplasma haemofelis mfl)
Katt
Bakteriologi
D113023
940,00
Kattsnuvepaket (Bordetella, FCV, FeHV, Klamydia, M. felis), nukleinsyra (PCR)
Katt
Bakteriologi,Virologi
D140283
1250,00
Kattviruspaket (FCoV, FIV) antikroppar och (FeLV) antigen
Katt
Virologi
D144200
940,00
Kattögonpaket (FeHV-1, Chlamydia, Mycoplasma felis), PCR
Katt
Bakteriologi,Virologi
D140282
940,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
560,00
Leptospira serologi, katt, paket
Katt
D113116
720,00
Leukemivirus (FeLV), viruspåvisande
Katt
Virologi
D140070
345,00
Lungmask, träck
Hund,Katt
Parasitologi
D160110
365,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
958,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
800,00
Magmask, spyprov
Katt
Parasitologi
D160111
365,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
130,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
290,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
500,00
Mycoplasma felis, PCR
Häst,Katt
Bakteriologi
D114029
620,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4910,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
710,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
610,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
300,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1450,00
Obduktion < 10 kg
Hund,Katt
Patologi
D150022
2252,00
Obduktion del av kropp hund/katt
Hund,Katt
Patologi
D150059
1260,00
Obduktion neurologiutredning hund/katt
Hund,Katt
Patologi
D150060
3727,00
Paket 1:Histologisk undersökning av biopsier (1-3 st) och cytologi (3 glas) från samma patologiprocess
Flera
Patologi
D152028
1105,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1531,00
Paket: Luftvägsparasiter, Katt
Katt
Parasitologi
D160160
665,00
Paket: Mag-tarmparasiter, Katt
Katt
Parasitologi
D160159
945,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
400,00
Parvovirus (kattpest, panleukopeni), HI antikroppar
Katt
Virologi
D142390
530,00
Parvovirus typ 2 (kattpest), PCR
Hund,Katt
Virologi
D141993
620,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
130,00
Rabiesvirus vaccinationskontroll, antikroppar
Hund,Katt
Virologi
D142410
800,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
300,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
345,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11857,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2456,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
6514,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
330,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
330,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1225,00
Sarcoptes katt, antikroppar i serum
Katt
Parasitologi
D160315
460,00
Separatkremering >2-10 kg
Flera
Patologi
D153003
1250,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
400,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
91,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
85,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
132,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
318,00
Toxoplasma, (ELISA), serum
Hund,Katt
Parasitologi
D160317
670,00
Tritrichomonas foetus, nukleinsyra
Katt
Parasitologi
D140729
630,00
Tritrichomonas foetus/Giardia/Cryptosporidium
Katt
Parasitologi
D160217
680,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
365,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160147
365,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
445,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
160,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
740,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
80,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1300,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
850,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
2600,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
1300,00
Vitamin A och E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101009
1300,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
850,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
2600,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
676,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
85,00