Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Katt - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-01-24

Dirofilaria m fl mikrofilarier, EDTA-blod (Knotts test)
Hund,Katt
Parasitologi
D160204
420,00
Ektoparasitförekomst
Flera
Parasitologi
D160200
450,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
Flera
Parasitologi
D160504
6425,00
Giardia och Cryptosporidum, träck (IF)
Flera
Parasitologi
D160115
280,00
Lungmask, träck (Baermannmetod)
Hund,Katt
Parasitologi
D160110
365,00
Magmask, spyprov (mikroskopering)
Katt
Parasitologi
D160111
365,00
Mikrofilarier i blod, EDTA-blod, export (filtrationstest)
Hund,Katt
Parasitologi
D160218
420,00
Paket: Luftvägsparasiter, Katt (flotation + Baermannmetod)
Katt
Parasitologi
D160160
665,00
Paket: Mag-tarmparasiter, Katt (flotation + IF Giardia/Crypto + PCR Tritrichomonas + makroskopisk undersökning)
Katt
Parasitologi
D160159
945,00
Parasiter i blod, (utstryk färgning Giemsa)
Flera
Parasitologi
D160203
400,00
Parasitologisk träckprovsanalys (sedimentation enligt Teleman)
Flera
Parasitologi
D160105
365,00
Parasitologisk träckprovsanalys, t ex spolmask, hakmask koccidier (flotation med socker/salt)
Flera
Parasitologi
D160147
365,00
Parasitologisk träckprovsanalys, t ex spolmask, koccidier, Giardia (flotation med zinksulfat)
Flera
Parasitologi
D160109
445,00
Sarcoptes (katt), antikroppar (Western blot)
Katt
Parasitologi
D160315
460,00
Toxoplasma antikroppar (ELISA)
Hund,Katt
Parasitologi
D160317
670,00
Tritrichomonas foetus (PCR)
Katt
Parasitologi
D140729
630,00
Tritrichomonas foetus och Giardia/Cryptosporidium (PCR + IF)
Katt
Parasitologi
D160217
680,00