Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Katt - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-12-07

Dirofilaria immitis, filtertest, EDTA-blod
Hund,Katt
Parasitologi
D160218
410,00
Dirofilaria mfl, mikrofilarier, Knotts test (EDTA-blod)
Hund,Katt
Parasitologi
D160204
410,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
430,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
350,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
Flera
Parasitologi
D160504
6300,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
260,00
Lungmask, träck
Hund,Katt
Parasitologi
D160110
350,00
Magmask, spyprov
Katt
Parasitologi
D160111
350,00
Paket: Luftvägsparasiter, Katt
Katt
Parasitologi
D160160
650,00
Paket: Mag-tarmparasiter, Katt
Katt
Parasitologi
D160159
925,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
370,00
Sarcoptes katt, antikroppar i serum
Katt
Parasitologi
D160315
435,00
Toxoplasma, (ELISA), serum
Hund,Katt
Parasitologi
D160317
650,00
Tritrichomonas foetus, nukleinsyra
Katt
Parasitologi
D140729
620,00
Tritrichomonas foetus/Giardia/Cryptosporidium
Katt
Parasitologi
D160217
665,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
350,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160147
350,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
400,00