Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nötkreatur - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-10-22

+ 1 serotyp (i kombination med D113017), (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
105,00
Aerob bakteriologisk odling samt Mykologisk undersökning
Flera
Bakteriologi
D110095
890,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
945,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
650,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
295,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
495,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
295,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
235,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
570,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
295,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
515,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Brucella abortus, antikroppar ELISA, serum och mjölk
Nötkreatur
Bakteriologi
D113016
345,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
540,00
Campylobacter fetus veneralis, båda könen
Nötkreatur
Bakteriologi
D111007
850,00
Chlamydia/Chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
620,00
Chlamydophila abortus, antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
470,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
620,00
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
385,00
Detektion av mastitpatogener (Strept agalactiae, Staf aureus och M bovis), PCR
Nötkreatur
Bakteriologi
D113045
620,00
Enterotoxinbildande E. coli (ETEC), odling och PCR
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D112054
800,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1075,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
155,00
Klad 8 typning
Nötkreatur
Bakteriologi
D113067
620,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
550,00
Leptospira paket, serologi
Flera
Bakteriologi
D113100
700,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
620,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
725,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
170,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
159,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 3 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120302
130,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120303
110,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener
Flera
Bakteriologi
D120400
495,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
125,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
280,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
490,00
Mycobacterium paratuberculosis, ELISA
Nötkreatur
Bakteriologi
D114021
480,00
Mycoplasma bovis, PCR. (1 prov: 620 kr, 2-5 prover: 530 kr/prov, >5 prov: 440 kr/prov, + moms)
Nötkreatur
Bakteriologi
D114060
620,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4815,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
695,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
595,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
295,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1400,00
Paratuberkulos, PCR sperma
Nötkreatur
Bakteriologi
D114020
1175,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1175,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1145,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
550,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
125,00
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
D113024
600,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
1075,00
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
D200004
860,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
295,00
Råmjölkskvalité (1-5 prov)
Nötkreatur
Bakteriologi
D130130
600,00
Salmonella O49, ELISA
Nötkreatur
Bakteriologi
D112035
140,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
320,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
320,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1200,00
Totalprotein, >4 djur pris/st
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80,00
Totalprotein, 1-4 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
155,00
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
970,00
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
900,00
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
900,00
VTEC O121
Nötkreatur,Andra djurslag
Bakteriologi
D112019
900,00
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
900,00
VTEC O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
625,00
VTEC O26 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112002
625,00