Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nötkreatur - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-01-24

Anaplasma phagocytophilum (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Bakterie samt mykologisk odling ett material
Flera
Bakteriologi
D110095
910,00
Bakterieodling aerob och anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D110097
965,00
Bakterieodling anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D111000
665,00
Bakterieodling anaerob. ytterligare material,samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
300,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
510,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
300,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
250,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
590,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
300,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
540,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Brucella abortus, antikroppar i serum och mjölk (ELISA indirekt)
Nötkreatur
Bakteriologi
D113016
345,00
Campylobacter fetus veneralis, båda könen selektiv odling
Nötkreatur
Bakteriologi
D111007
870,00
Campylobacter selektiv odling
Flera
Bakteriologi
D111006
550,00
Chlamydia/Chlamydophila (PCR)
Flera
Bakteriologi
D114015
620,00
Chlamydophila abortus, antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
490,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
6070,00
Clostridium perfringens, konfirmering artillhörighet (PCR)
Flera
Bakteriologi
D111003
630,00
Detektion av mastitpatogener (Strept agalactiae, Staf aureus och M bovis) (PCR)
Nötkreatur
Bakteriologi
D113045
630,00
Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) (Odling och PCR)
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D112054
815,00
Harpest (Francisella tularensis) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113058
1100,00
Klad 8 typning av VTEC O157 (PCR)
Nötkreatur
Bakteriologi
D113067
620,00
Konfirmering meticillinresistens Stafylockocker (MRSA/MRSP) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
Leptospira (PCR)
Flera
Bakteriologi
D149803
620,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
560,00
Leptospira antikroppar, en extra serotyp (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
110,00
Leptospira serologi, nötkreatur, paket
Nötkreatur
Bakteriologi
D113119
670,00
Listeria odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D110004
740,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
165,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 3 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120302
165,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120303
125,00
Miljöprov - Bakterieodling avseende mastitpatogener, prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
505,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
130,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
290,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
500,00
Mycobacterium paratuberculosis, (ELISA indirekt)
Nötkreatur
Bakteriologi
D114021
520,00
Mycoplasma bovis (ELISA)
Nötkreatur
Bakteriologi
D114081
150,00
Mycoplasma bovis (PCR)
Nötkreatur
Bakteriologi
D114060
620,00
Mykobakterier selektiv odling på säkerhetlab
Flera
Bakteriologi
D114024
4910,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
710,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
610,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
300,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1450,00
Paratuberkulos selektiv odling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1170,00
Paratuberkulos selektiv odling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
560,00
Paratuberkulos, sperma (PCR)
Nötkreatur
Bakteriologi
D114020
1199,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1199,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
130,00
Q-feber (Coxiella burnetii) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113030
1100,00
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113024
620,00
Resistensbestämning, bakterie,VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
300,00
Råmjölkskvalité (1-5 prov)
Nötkreatur
Bakteriologi
D130130
600,00
Salmonella enligt NMKL no 71 odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112010
330,00
Salmonella från djur och miljö (MSRV) odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112009
330,00
Salmonella O4 och O9 antikroppar (ELISA indirekt)
Nötkreatur
Bakteriologi
D112035
150,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1225,00
Streptotrikos (Dermatophilus congolensis) selektiv odling (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
395,00
Svampundersökning ej dermatofyter, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
165,00
Totalprotein (mer än 4 djur, pris per st)
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80,00
Totalprotein, 1-4 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
160,00
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
970,00
VTEC O103 IMS och odling
Flera
Bakteriologi
D112003
920,00
VTEC O111 IMS och odling
Flera
Bakteriologi
D112004
920,00
VTEC O121 IMS och odling
Nötkreatur,Andra djurslag
Bakteriologi
D112019
920,00
VTEC O145 IMS och odling
Flera
Bakteriologi
D112005
920,00
VTEC O157 (EHEC) IMS och odling
Flera
Bakteriologi
D112000
640,00
VTEC O26 (EHEC) IMS och odling
Flera
Bakteriologi
D112002
640,00