Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nötkreatur - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-12-06

Babesia divergens (piroplasmos), antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160301
480,00
Cryptosporidium, karbolfuchsinfärgning
Nötkreatur
Parasitologi
D160220
260,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
430,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
350,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
Flera
Parasitologi
D160504
6300,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
260,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
415,00
Lungmask, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160305
330,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
350,00
Neospora nötkreatur, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160327
720,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
370,00
Parasitologi träck, räkning ägg/oocystor (McMaster)
Flera
Parasitologi
D160100
310,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
255,00
Tritrichomonas, odling
Nötkreatur
Parasitologi
D160319
1040,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
350,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
400,00