Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nötkreatur - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-19

Babesia (Piroplasmos), antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160301
enl, ök
Cryptosporidium, karbolfuchsinfärgning
Nötkreatur
Parasitologi
D160220
240,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
410,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
335,00
Giardia och Cryptosporidium
Flera
Parasitologi
D160504
6100,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
240,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
400,00
Lungmask, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160305
320,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
335,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
335,00
Neospora (besättningsutredning), 20-39 prover, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160323
pris enl, ök
Neospora (besättningsutredning), minst 40 prover, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160321
pris enl, ök
Neospora, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160327
690,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
335,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 10 prov (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160334
330,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 20 prov. (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160335
225,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 40 prov. (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160336
155,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 5 prov. (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160333
365,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
245,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
950,00
Tritrichomonas, odling
Nötkreatur
Parasitologi
D160319
1000,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
335,00
Träckprovsanalys, kvantitativ
Flera
Parasitologi
D160100
295,00