Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nötkreatur - patologi

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-01-24

Allmän kremering > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
5400,00
Allmän kremering >10-30 kg
Flera
Patologi
D153009
600,00
Allmän kremering >165-250 kg
Flera
Patologi
D153006
3150,00
Allmän kremering >2-10 kg
Flera
Patologi
D153008
400,00
Allmän kremering >30-90 kg
Flera
Patologi
D153012
950,00
Allmän kremering >90-165 kg
Flera
Patologi
D153017
2100,00
Allmän kremering 0-2 kg
Flera
Patologi
D153015
200,00
Allmän kremering produktionsdjur i samband med obduktion, obd.anslag >300 kg
Flera
Patologi
D150100
1300,00
Allmän kremering produktionsdjur i samband med obduktion, obd.anslag <20 kg 1-3 djur eller per kull
Flera
Patologi
D150103
150,00
Allmän kremering produktionsdjur i samband med obduktion, obd.anslag 121-300 kg
Flera
Patologi
D150101
650,00
Allmän kremering produktionsdjur i samband med obduktion, obd.anslag 20-120 kg
Flera
Patologi
D150102
245,00
Biopsier fler än tre (3) per styck
Flera
Patologi
D152001
149,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
69,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
958,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
136,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
826,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
734,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
841,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1209,00
Histologisk undersökning helt fixerat hjärta/hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1701,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
957,00
Histopatologi, debitera en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
149,00
Histopatologi, debitera fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
745,00
Histopatologi, debitera fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
596,00
Histopatologi, debitera tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
447,00
Histopatologi, debitera två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
298,00
Histopatologi, del av juver fler än 1 spene.
Flera
Patologi
D152018
1701,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
1093,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
957,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
345,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
958,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
830,00
Kadaveröppning och provtagning
Flera
Patologi
D150029
1302,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
958,00
Obduktion del av kropp lantbr.djur
Flera
Patologi
D150055
1545,00
Obduktion mellankalv, ungnöt 6-18 mån
Nötkreatur
Patologi
D150001
4152,00
Obduktion nöt, vuxna >18 mån
Nötkreatur
Patologi
D150000
5078,00
Obduktion, nötkreatur, foster/nyfödda
Nötkreatur
Patologi
D150003
2443,00
Obduktion, spädkalv upp till 6 mån
Nötkreatur
Patologi
D150002
2936,00
Paket 1:Histologisk undersökning av biopsier (1-3 st) och cytologi (3 glas) från samma patologiprocess
Flera
Patologi
D152028
1105,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1531,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11857,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2456,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
8566,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
6514,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
400,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
91,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
85,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
132,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
318,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
80,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
676,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
85,00