Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vilda djur - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-23

Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
850,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
600,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
250,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
615,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
530,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
340,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
595,00
Artbestämning
Vilda djur
Patologi
D190009
785,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
475,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
250,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
225,00
Batrachochytrium dendrobatidis, PCR
Vilda djur
Bakteriologi
D149801
595,00
Batrachochytrium salamandrivorans, PCR
Vilda djur
Bakteriologi
D112055
595,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
550,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
250,00
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
345,00
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
345,00
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
595,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113042
615,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
D113000
340,00
Borrelia burgdorferi, IFA. Utökad titrering upp till sluttiter
Flera
Bakteriologi
D113001
530,00
Borrelia burgdorferi, PCR
Flera
Bakteriologi
D113002
595,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
475,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
64,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
520,00
Chronic wasting disease (CWD), fallvilt (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190045
1570,00
Chronic wasting disease (CWD), rutin (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190043
860,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle rutin (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190038
2100,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle snabb (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190042
2270,00
Chronic wasting disease (CWD), snabb (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190044
1190,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
595,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
743,00
Destruktion i samband med obd.vuxna lantbr.djur 120-600 kg
Vilda djur
Patologi
D194014
601,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget < 20 kg 1-3 djur/kull
Vilda djur
Patologi
D194017
105,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget 20-80kg
Vilda djur
Patologi
D194016
226,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget 80-120kg
Vilda djur
Patologi
D194015
376,00
Djurägaravgift, hägnad vildfågel
Vilda djur
Patologi
D194012
700,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194007
800,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194008
700,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
410,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
335,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1040,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
181,00
Giardia och Cryptosporidium
Flera
Parasitologi
D160504
6100,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
240,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
844,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
920,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
844,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Hjort, foster/fosterhinnor (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194009
1111,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), antikroppar
Flera
Virologi
D142163
345,00
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), virusisolering
Flera
Virologi
D142164
590,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
150,00
Kadaveröppning
Vilda djur
Patologi
D190000
1227,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
595,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
460,00
Leptospira antikroppar, extra serotyp (MAT), (endast i kombination med D113017) pris/extra serotyp
Flera
Bakteriologi
D113103
100,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
595,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
400,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
610,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
335,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
750,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
335,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener
Flera
Bakteriologi
D120400
420,00
Minkastrovirus, PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140300
595,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
120,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
595,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
270,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
470,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4265,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
620,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
515,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
250,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1290,00
Obduktion hjort kalv (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194006
1417,00
Obduktion hjort vuxen (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194005
2242,00
Obduktion, djurparksdjur <20 kg
Vilda djur
Patologi
D193003
2348,00
Obduktion, djurparksdjur 120-600 kg
Vilda djur
Patologi
D193000
4897,00
Obduktion, djurparksdjur 20-80 kg
Vilda djur
D193002
2821,00
Obduktion, djurparksdjur 80-120 kg
Vilda djur
Patologi
D193001
3990,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
973,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1350,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
335,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1130,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1100,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
530,00
Plasmacytos (AMDV), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D141961
900,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
120,00
Preparatundersökning organdelar över 3
Vilda djur
Patologi
D190002
137,00
Preparatundersökning, helt fix organ
Vilda djur
Patologi
D190040
1500,00
Preparatundersökning, max 3 org/djur
Vilda djur
Patologi
D190001
844,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
1030,00
Ranavirus, nukleinsyra
Vilda djur
Virologi
D149800
595,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
285,00
Rättsfallstillägg Del av djurkropp / mindre djur
Vilda djur
Patologi
D196000
5909,00
Rättsfallstillägg Hel djurkropp / större djur
Vilda djur
Patologi
D196001
7770,00
Rättsfallstillägg Omfattande / tidskrävande undersökningar
Vilda djur
Patologi
D196002
10765,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2228,00
Röntgenundersökning, 1-2 bilder
Vilda djur
Patologi
D190010
640,00
Röntgenundersökning, per bild utöver 2
Vilda djur
Patologi
D190011
227,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
305,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
305,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
975,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
245,00
TB undersökning (histologi)
Vilda djur
Patologi
D190003
300,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
950,00
Trikinkit - 100 st (vildsvin)
Vilda djur
Parasitologi
D160613
10400,00
Trikinkit - 15 st (vildsvin)
Vilda djur
Parasitologi
D160612
1860,00
Trikinkit - 30 st (vildsvin)
Vilda djur
Parasitologi
D160610
3420,00
Trikinkit - 5 st (vildsvin)
Vilda djur
Parasitologi
D160615
725,00
Trikinundersökning, björn
Vilda djur
Parasitologi
D160216
165,00
Trikinundersökning, vildsvin. (6-12 djur 89 kr/st, 13-20 djur 68 kr/st + moms.)
Vilda djur
Parasitologi
D160211
110,00
Träckprovsanalys, kvantitativ
Flera
Parasitologi
D160100
295,00
Tularemi, serologi
Flera
Bakteriologi
D112043
1120,00
Tularemi,IHK
Djurparksdjur,Vilda djur
Patologi
D190017
903,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
145,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
711,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
Viltobduktion 10-30 kg
Vilda djur
Patologi
D194003
1871,00
Viltobduktion, <10 kg
Vilda djur
Patologi
D194004
1526,00
Viltobduktion, 120-600 kg
Vilda djur
Patologi
D194000
4647,00
Viltobduktion, 30-80 kg
Vilda djur
Patologi
D194002
2148,00
Viltobduktion, 80-120 kg
Vilda djur
Patologi
D194001
3800,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1135,00
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
345,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
595,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
345,00
Åldersbestämning
Vilda djur
Patologi
D190008
644,00
Åldersbestämning, älgkäkar
Vilda djur
Patologi
D190039
100,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00