Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vilda djur - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-01-19

+ 1 serotyp (i kombination med D113017), (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
110,00
Allmän kremering i samband med obd., obd.anslaget > 300 kg
Vilda djur
Patologi
D194014
1300,00
Allmän kremering i samband med obd., obd.anslaget 121-300 kg
Vilda djur
Patologi
D194015
650,00
Allmän kremering >10-30 kg
Flera
Patologi
D153009
600,00
Allmän kremering >2-10 kg
Flera
Patologi
D153008
400,00
Allmän kremering >30-90 kg
Flera
Patologi
D153012
950,00
Allmän kremering >90-165 kg
Flera
Patologi
D153017
2100,00
Allmän kremering 0-2 kg
Flera
Patologi
D153015
200,00
Allmän kremering i samband med obd., obd.anslaget < 20 kg 1-3 djur/kull
Vilda djur
Patologi
D194017
150,00
Allmän kremering i samband med obd., obd.anslaget 20-120 kg
Vilda djur
Patologi
D194016
245,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
965,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
665,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
300,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Artbestämning
Vilda djur
Patologi
D190009
875,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
510,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
300,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
250,00
Batrachochytrium dendrobatidis, PCR
Vilda djur
Bakteriologi
D149801
620,00
Batrachochytrium salamandrivorans, PCR
Vilda djur
Bakteriologi
D112055
620,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
590,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
300,00
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
345,00
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
345,00
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
620,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
540,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
69,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
550,00
Chronic wasting disease (CWD), fallvilt I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190045
1685,00
Chronic wasting disease (CWD), prioriterad I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190044
1248,00
Chronic wasting disease (CWD), rutin I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190043
903,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle rutin I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190038
2253,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle snabb (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190042
2416,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
6070,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
620,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
136,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
826,00
Djurägaravgift, hägnad vildfågel
Vilda djur
Patologi
D194012
734,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194007
841,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194008
734,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
450,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1100,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
Flera
Parasitologi
D160504
6425,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
280,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
752,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
856,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
898,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1064,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
981,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1169,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
1012,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1231,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
62,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
957,00
Histopatologi, debitera en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
149,00
Histopatologi, debitera fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
745,00
Histopatologi, debitera fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
596,00
Histopatologi, debitera tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
447,00
Histopatologi, debitera två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
298,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
1093,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
957,00
Hjort, foster/fosterhinnor (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194009
1200,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
958,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
830,00
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), antikroppar
Flera
Virologi
D142163
345,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
165,00
Kadaveröppning
Vilda djur
Patologi
D190000
1302,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
560,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
620,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
415,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
740,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
365,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
958,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
800,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener
Flera
Bakteriologi
D120400
505,00
Minkastrovirus, PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140300
620,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
130,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
290,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
500,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4910,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
710,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
610,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
300,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1450,00
Myxomavirus (kaninpest), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140172
620,00
Obduktion hjort kalv (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194006
1532,00
Obduktion hjort vuxen (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194005
2424,00
Obduktion, djurparksdjur <20 kg
Vilda djur
Patologi
D193003
2587,00
Obduktion, djurparksdjur 121-600 kg
Vilda djur
Patologi
D193000
5399,00
Obduktion, djurparksdjur 20-80 kg
Vilda djur
D193002
3110,00
Obduktion, djurparksdjur 81-120 kg
Vilda djur
Patologi
D193001
4398,00
Paket 1:Histologisk undersökning av biopsier (1-3 st) och cytologi (3 glas) från samma patologiprocess
Flera
Patologi
D152028
1105,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1531,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
400,00
Parasitologi träck, räkning ägg/oocystor (McMaster)
Flera
Parasitologi
D160100
320,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1199,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1170,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
560,00
Plasmacytos (AMDV), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D141961
940,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
130,00
Preparatundersökning organdelar över 3
Vilda djur
Patologi
D190002
149,00
Preparatundersökning, helt fix organ
Vilda djur
Patologi
D190040
1701,00
Preparatundersökning, max 3 org/djur
Vilda djur
Patologi
D190001
957,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
1100,00
Ranavirus, nukleinsyra
Vilda djur
Virologi
D149800
620,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
300,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2456,00
Rättsfallstillägg, Rättsmedicinsk obduktion, enkel
Vilda djur
Patologi
D196000
6514,00
Rättsfallstillägg, Rättsmedicinsk obduktion, omfattande/tidsödande undersökning Omfattande / tidskrävande undersökningar
Vilda djur
Patologi
D196002
11857,00
Rättsfallstillägg, Rättsmedicinsk obduktion, standard
Vilda djur
Patologi
D196001
8566,00
Röntgenundersökning, 1-2 bilder
Vilda djur
Patologi
D190010
724,00
Röntgenundersökning, per bild utöver 2
Vilda djur
Patologi
D190011
257,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
330,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
330,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1225,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
400,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
91,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
85,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
132,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
265,00
TB undersökning (histologi)
Vilda djur
Patologi
D190003
318,00
Trikinkit - 100 st
Vilda djur
Parasitologi
D160613
11550,00
Trikinkit - 15 st
Vilda djur
Parasitologi
D160612
2048,00
Trikinkit - 30 st
Vilda djur
Parasitologi
D160610
3780,00
Trikinkit - 5 st
Vilda djur
Parasitologi
D160615
761,00
Trikinundersökning, björn
Vilda djur
Parasitologi
D160216
175,00
Trikinundersökning, vildsvin (6-13 djur 95 kr/st, 14-20 djur 71 kr/st, >21 djur 56 kr/st + moms.)
Vilda djur
Parasitologi
D160211
118,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
365,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160147
365,00
Tularemi, serologi
Flera
Bakteriologi
D112043
1170,00
Tularemi,IHK
Djurparksdjur,Vilda djur
Patologi
D190017
958,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
160,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
740,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
80,00
Viltobduktion 10-30 kg
Vilda djur
Patologi
D194003
2656,00
Viltobduktion, <10 kg
Vilda djur
Patologi
D194004
2252,00
Viltobduktion, 121-600 kg
Vilda djur
Patologi
D194000
5399,00
Viltobduktion, 30-80 kg
Vilda djur
Patologi
D194002
2887,00
Viltobduktion, 81-120 kg
Vilda djur
Patologi
D194001
4398,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1300,00
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
345,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
620,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
420,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
2600,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
1300,00
Vitamin A och E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101009
1300,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
2600,00
Åldersbestämning
Vilda djur
Patologi
D190008
663,00
Åldersbestämning, älgkäkar
Vilda djur
Patologi
D190039
105,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
85,00