Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vilda djur - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-18

+ 1 serotyp (i kombination med D113017), (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
105,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
945,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
650,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
295,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Artbestämning
Vilda djur
Patologi
D190009
849,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
495,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
295,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
235,00
Batrachochytrium dendrobatidis, PCR
Vilda djur
Bakteriologi
D149801
620,00
Batrachochytrium salamandrivorans, PCR
Vilda djur
Bakteriologi
D112055
620,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
570,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
295,00
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
345,00
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
345,00
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
620,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
515,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
66,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
540,00
Chronic wasting disease (CWD), fallvilt I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190045
1660,00
Chronic wasting disease (CWD), prioriterad I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190044
1230,00
Chronic wasting disease (CWD), rutin I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190043
890,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle rutin I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190038
2220,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle snabb (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190042
2380,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
620,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
132,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
802,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget > 300 kg
Vilda djur
Patologi
D194014
1239,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget < 20 kg 1-3 djur/kull
Vilda djur
Patologi
D194017
108,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget 121-300 kg
Vilda djur
Patologi
D194015
619,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget 20-120 kg
Vilda djur
Patologi
D194016
233,00
Djurägaravgift, hägnad vildfågel
Vilda djur
Patologi
D194012
720,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194007
825,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194008
720,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
430,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
350,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
600,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
186,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
Flera
Parasitologi
D160504
6300,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
260,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
912,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
142,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
710,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
568,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
994,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
912,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
426,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
284,00
Hjort, foster/fosterhinnor (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194009
1144,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
930,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
806,00
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), antikroppar
Flera
Virologi
D142163
345,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
155,00
Kadaveröppning
Vilda djur
Patologi
D190000
1264,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
550,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
620,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
415,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
725,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
350,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
930,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
780,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
170,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener
Flera
Bakteriologi
D120400
495,00
Minkastrovirus, PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140300
620,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
125,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
280,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
490,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4815,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
695,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
595,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
295,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1400,00
Myxomavirus (kaninpest), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140172
620,00
Obduktion hjort kalv (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194006
1459,00
Obduktion hjort vuxen (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194005
2309,00
Obduktion, djurparksdjur <20 kg
Vilda djur
Patologi
D193003
2464,00
Obduktion, djurparksdjur 121-600 kg
Vilda djur
Patologi
D193000
5142,00
Obduktion, djurparksdjur 20-80 kg
Vilda djur
D193002
2962,00
Obduktion, djurparksdjur 81-120 kg
Vilda djur
Patologi
D193001
4189,00
Paket 1:Histologisk undersökning av biopsier (1-3 st) och cytologi (3 glas) från samma patologiprocess
Flera
Patologi
D152028
1050,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1458,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
370,00
Parasitologi träck, räkning ägg/oocystor (McMaster)
Flera
Parasitologi
D160100
310,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1175,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1145,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
550,00
Plasmacytos (AMDV), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D141961
940,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
125,00
Preparatundersökning organdelar över 3
Vilda djur
Patologi
D190002
142,00
Preparatundersökning, helt fix organ
Vilda djur
Patologi
D190040
1620,00
Preparatundersökning, max 3 org/djur
Vilda djur
Patologi
D190001
912,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
1075,00
Ranavirus, nukleinsyra
Vilda djur
Virologi
D149800
620,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
295,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2339,00
Rättsfallstillägg, Rättsmedicinsk obduktion, enkel
Vilda djur
Patologi
D196000
6204,00
Rättsfallstillägg, Rättsmedicinsk obduktion, omfattande/tidsödande undersökning Omfattande / tidskrävande undersökningar
Vilda djur
Patologi
D196002
11293,00
Rättsfallstillägg, Rättsmedicinsk obduktion, standard
Vilda djur
Patologi
D196001
8158,00
Röntgenundersökning, 1-2 bilder
Vilda djur
Patologi
D190010
690,00
Röntgenundersökning, per bild utöver 2
Vilda djur
Patologi
D190011
245,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
320,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
320,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1200,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
324,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
255,00
TB undersökning (histologi)
Vilda djur
Patologi
D190003
309,00
Trikinkit - 100 st
Vilda djur
Parasitologi
D160613
11000,00
Trikinkit - 15 st
Vilda djur
Parasitologi
D160612
1950,00
Trikinkit - 30 st
Vilda djur
Parasitologi
D160610
3600,00
Trikinkit - 5 st
Vilda djur
Parasitologi
D160615
725,00
Trikinundersökning, björn
Vilda djur
Parasitologi
D160216
170,00
Trikinundersökning, vildsvin (6-12 djur 92 kr/st, 13-20 djur 72 kr/st + moms.)
Vilda djur
Parasitologi
D160211
115,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
350,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160147
350,00
Tularemi, serologi
Flera
Bakteriologi
D112043
1120,00
Tularemi,IHK
Djurparksdjur,Vilda djur
Patologi
D190017
930,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
155,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
725,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
Viltobduktion 10-30 kg
Vilda djur
Patologi
D194003
2530,00
Viltobduktion, <10 kg
Vilda djur
Patologi
D194004
2145,00
Viltobduktion, 121-600 kg
Vilda djur
Patologi
D194000
5142,00
Viltobduktion, 30-80 kg
Vilda djur
Patologi
D194002
2750,00
Viltobduktion, 81-120 kg
Vilda djur
Patologi
D194001
4189,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1200,00
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
345,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
620,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
400,00
Åldersbestämning
Vilda djur
Patologi
D190008
644,00
Åldersbestämning, älgkäkar
Vilda djur
Patologi
D190039
100,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00