Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vilda djur - patologi

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-19

Artbestämning
Vilda djur
Patologi
D190009
785,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
64,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
743,00
Destruktion i samband med obd.vuxna lantbr.djur 120-600 kg
Vilda djur
Patologi
D194014
601,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget < 20 kg 1-3 djur/kull
Vilda djur
Patologi
D194017
105,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget 20-80kg
Vilda djur
Patologi
D194016
226,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget 80-120kg
Vilda djur
Patologi
D194015
376,00
Djurägaravgift, hägnad vildfågel
Vilda djur
Patologi
D194012
700,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194007
800,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194008
700,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
181,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
844,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
920,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
844,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Hjort, foster/fosterhinnor (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194009
1111,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Kadaveröppning
Vilda djur
Patologi
D190000
1227,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Obduktion hjort kalv (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194006
1417,00
Obduktion hjort vuxen (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194005
2242,00
Obduktion, djurparksdjur <20 kg
Vilda djur
Patologi
D193003
2348,00
Obduktion, djurparksdjur 120-600 kg
Vilda djur
Patologi
D193000
4897,00
Obduktion, djurparksdjur 80-120 kg
Vilda djur
Patologi
D193001
3990,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
973,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1350,00
Preparatundersökning organdelar över 3
Vilda djur
Patologi
D190002
137,00
Preparatundersökning, helt fix organ
Vilda djur
Patologi
D190040
1500,00
Preparatundersökning, max 3 org/djur
Vilda djur
Patologi
D190001
844,00
Rättsfallstillägg Del av djurkropp / mindre djur
Vilda djur
Patologi
D196000
5909,00
Rättsfallstillägg Hel djurkropp / större djur
Vilda djur
Patologi
D196001
7770,00
Rättsfallstillägg Omfattande / tidskrävande undersökningar
Vilda djur
Patologi
D196002
10765,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2228,00
Röntgenundersökning, 1-2 bilder
Vilda djur
Patologi
D190010
640,00
Röntgenundersökning, per bild utöver 2
Vilda djur
Patologi
D190011
227,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
TB undersökning (histologi)
Vilda djur
Patologi
D190003
300,00
Tularemi,IHK
Djurparksdjur,Vilda djur
Patologi
D190017
903,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
Viltobduktion 10-30 kg
Vilda djur
Patologi
D194003
1871,00
Viltobduktion, <10 kg
Vilda djur
Patologi
D194004
1526,00
Viltobduktion, 120-600 kg
Vilda djur
Patologi
D194000
4647,00
Viltobduktion, 30-80 kg
Vilda djur
Patologi
D194002
2148,00
Viltobduktion, 80-120 kg
Vilda djur
Patologi
D194001
3800,00
Åldersbestämning
Vilda djur
Patologi
D190008
644,00
Åldersbestämning, älgkäkar
Vilda djur
Patologi
D190039
100,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00