Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vilda djur - patologi

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-10-21

Artbestämning
Vilda djur
Patologi
D190009
849,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
66,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
132,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
802,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget > 300 kg
Vilda djur
Patologi
D194014
1239,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget < 20 kg 1-3 djur/kull
Vilda djur
Patologi
D194017
108,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget 121-300 kg
Vilda djur
Patologi
D194015
619,00
Destruktion i samband med obd., obd.anslaget 20-120 kg
Vilda djur
Patologi
D194016
233,00
Djurägaravgift, hägnad vildfågel
Vilda djur
Patologi
D194012
720,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194007
825,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194008
720,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
186,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
912,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
142,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
710,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
568,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
994,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
912,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
426,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
284,00
Hjort, foster/fosterhinnor (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194009
1144,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
930,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
806,00
Kadaveröppning
Vilda djur
Patologi
D190000
1264,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
930,00
Obduktion hjort kalv (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194006
1459,00
Obduktion hjort vuxen (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194005
2309,00
Obduktion, djurparksdjur <20 kg
Vilda djur
Patologi
D193003
2464,00
Obduktion, djurparksdjur 121-600 kg
Vilda djur
Patologi
D193000
5142,00
Obduktion, djurparksdjur 81-120 kg
Vilda djur
Patologi
D193001
4189,00
Paket 1:Histologisk undersökning av biopsier (1-3 st) och cytologi (3 glas) från samma patologiprocess
Flera
Patologi
D152028
1050,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1458,00
Preparatundersökning organdelar över 3
Vilda djur
Patologi
D190002
142,00
Preparatundersökning, helt fix organ
Vilda djur
Patologi
D190040
1620,00
Preparatundersökning, max 3 org/djur
Vilda djur
Patologi
D190001
912,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2339,00
Rättsfallstillägg, Rättsmedicinsk obduktion, enkel
Vilda djur
Patologi
D196000
6204,00
Rättsfallstillägg, Rättsmedicinsk obduktion, omfattande/tidsödande undersökning Omfattande / tidskrävande undersökningar
Vilda djur
Patologi
D196002
11293,00
Rättsfallstillägg, Rättsmedicinsk obduktion, standard
Vilda djur
Patologi
D196001
8158,00
Röntgenundersökning, 1-2 bilder
Vilda djur
Patologi
D190010
690,00
Röntgenundersökning, per bild utöver 2
Vilda djur
Patologi
D190011
245,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
324,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
TB undersökning (histologi)
Vilda djur
Patologi
D190003
309,00
Tularemi,IHK
Djurparksdjur,Vilda djur
Patologi
D190017
930,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
Viltobduktion 10-30 kg
Vilda djur
Patologi
D194003
2530,00
Viltobduktion, <10 kg
Vilda djur
Patologi
D194004
2145,00
Viltobduktion, 121-600 kg
Vilda djur
Patologi
D194000
5142,00
Viltobduktion, 30-80 kg
Vilda djur
Patologi
D194002
2750,00
Viltobduktion, 81-120 kg
Vilda djur
Patologi
D194001
4189,00
Åldersbestämning
Vilda djur
Patologi
D190008
644,00
Åldersbestämning, älgkäkar
Vilda djur
Patologi
D190039
100,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00