Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Momsregler för tjänstehandel utanför EU

Sedan 1 januari 2010 gäller bestämmelser för beskattning av tjänster vid utrikeshandel. SVA ska därmed ta ut moms vid fakturering av analyser vid utrikeshandel utanför EU till ickenäringsidkare och privatpersoner.

Det här innebär att du som privatperson utanför Sverige betalar moms på de tjänster du köper av oss. Priserna i prislistan kommer att vara 25% högre på fakturan.

För dig som näringsidkare utanför EU gäller följande: Skatteverket anser att säljaren (SVA) måste kunna visa både att köparen är näringsidkare och att denne är etablerad i ett land utanför EU. Detta kan ske på olika sätt. En handling som visar att köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett land utanför EU kan vara ett sätt att visa att det är fråga om en näringsidkare och att denne är etablerad utanför EU. Även annan företagsregistreringshandling eller handling från skattemyndigheten i det land där köparen finns kan vara tillräckligt bevis. Även utskrifter från köparens webbplats kan utgöra underlag för att visa att det är fråga om en näringsidkare som är etablerad utanför EU. Ett annat exempel på underlag kan vara ett sådant intyg från skattemyndigheten i köparens land som används i samband med återbetalningar enligt rådets trettonde direktiv (86/560/EEG). Om du är ny kund till SVA och näringsidkare är det enklast om ni kan bifoga någon av ovanstående handlingar med remissen för att undvika moms på fakturan. I annat fall kommer SVA att kontakta er för att få de rätta uppgifterna i efterhand.

För mer information se Momsnyheter den 1 januari 2010 på Skatteverkets webbplats.