Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

VetMIC

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra visning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-07-17

Extra lock (10-pack)
E395118
62,00
Reading Mirror
E395123
2000,00
VetMIC Aquatic (5 pl) Taric no: 3822 0000
E395128
650,00
VetMIC Aquatic 60x 5 plattor
E395128/60X5 PL
33000,00
VetMIC Aquatic 6x 5 plattor
E395128/6X5 PL
3600,00
VetMIC Brachy (3 pl)
E395107
202,00
VetMIC Brachy 6x3 plattor
E395107/6X3 PL
3330,00
VetMIC Camp EU (5 pl) Taric no: 3822 0000
E395101
650,00
VetMIC Camp EU 60x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395101/60X5 PL
33000,00
VetMIC Camp EU 6x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395101/6X5 PL
3600,00
VetMIC CLIN GN (5 pl)
E395125
650,00
VetMIC CLIN GN 60x 5 plattor
E395125/60X5 PL
33000,00
VetMIC CLIN GN 6x 5 plattor
E395125/6X5 PL
3600,00
VetMIC CLIN staf/strept (5 pl)
E395129
650,00
VetMIC CLIN staf/strept 60x 5 plattor
E395129/60X5 PL
33000,00
VetMIC CLIN staf/strept 6x 5 plattor
E395129/6X5 PL
3600,00
VetMIC E-cocci (5 pl) Taric no: 3822 0000
E395100
650,00
VetMIC E-cocci 60x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395100/60X5 PL
33000,00
VetMIC E-cocci 6x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395100/6X5 PL
3600,00
VetMIC GN-mo (5pl) Taric no: 3822 0000
E395103
650,00
VetMIC GN-mo 60x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395103/60X5 PL
33000,00
VetMIC GN-mo 6x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395103/6X5 PL
3600,00
VetMIC GP-mo (5 pl) Taric no: 3822 0000
E395102
650,00
VetMIC GP-mo 60x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395102/60X5 PL
33000,00
VetMIC GP-mo 6x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395102/6X5 PL
3600,00
VetMIC Lact-1 (5 pl) Taric no: 3822 0000
E395114
650,00
VetMIC Lact-1 60x5 plattor
E395114/60X5 PL
33000,00
VetMIC Lact-1 6x5 plattor Taric no: 3822 0000
E395114/6X5 PL
3600,00
VetMIC Lact-2 (5 pl) Taric no: 3822 0000
E395115
650,00
VetMIC Lact-2 60x5 plattor
E395115/60X5 PL
33000,00
VetMIC Lact-2 6x5 plattor Taric no: 3822 0000
E395115/6X5 PL
3600,00
VetMIC MRS 30 x 1 plattor
E395119/6X5 PL
3600,00
VetMIC MRS Panel (1 pl) Taric no: 3822 0000
E395119
130,00
VetMIC sealing tape 30 st
E395124
150,00
VetMIC Smådjur (5 pl) Taric no: 3822 0000
E395122
650,00
VetMIC Smådjur 60x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395122/60X5 PL
33000,00
VetMIC Smådjur 6x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395122/6X5 PL
3600,00
VetMIC Stordjur (5pl) Taric no: 3822 0000
E395105
650,00
VetMIC Stordjur 60x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395105/60X5 PL
33000,00
VetMIC Stordjur 6x 5 plattor Taric no: 3822 0000
E395105/6X5 PL
3600,00