Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sök i prislistan

Här kan du söka i hela prislistan.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-10-14

Sökresultat:

Allmän kremering per djur, stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
18,00
Allmän kremering per djur, stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
4064,00
Allmän kremering per djur, stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
3093,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
495,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
295,00
Kremering per djur, smådjur & zoodjur > 12 kg, pris/kg
Djurparksdjur,Hund
Patologi
D153012
18,00
Kremering per djur, smådjur & zoodjur upp till 12 kg, st pris
Flera
Patologi
D153008
227,00
Separatkremering smådjur <1kg
Andra djurslag
Patologi
D153014
611,00
Separatkremering smådjur > 30 kg
Hund
Patologi
D153001
1714,00
Separatkremering smådjur 1- 10 kg
Flera
Patologi
D153003
1241,00
Separatkremering smådjur 11-30 kg
Hund
Patologi
D153002
1509,00
Separatkremering stordjur <100 kg
Häst
Patologi
D153105
5355,00
Separatkremering stordjur >250 kg
Häst
Patologi
D153005
13500,00
Separatkremering stordjur 100-250 kg
Häst
Patologi
D153004
6840,00