Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för histologiskt prov

Nedanstående gäller för preparatfall som till exempel biopsier, vävnadsprover och cellutstryk.  

Hur fixeras provet?

Vävnader

 • Fixeringsvätska, förhållandet 1:10 bör gälla mellan vävnadsbit (1) och fixeringsvätska (10),  (10 procent eller 4 procent formalin, i undantagsfall kan 70 procent alkohol användas).
 • Vävnadsprovets storlek bör vara max 2x1 centimeter. Ta hellre flera mindre bitar än stora bitar för optimal fixering. 
 • Tumörer skickas om möjligt in hela. Kan eventuellt delas på mitten i två delar, detta rekommenderas speciellt vid inskickande av hela testiklar. Viktigt att de fixeras i tillräcklig mängd formalin.
 • Om hela större organ behöver fixeras; skiva i cirka centimeterstora tjocka skivor,
  Beskrivning hur man skär ett större organ för bra fixering.

  Hjärna innan fixering. Skuren i centimetertjocka skivor, inte helt igenom. Foto: SVA

   men inte helt igenom. Låt organet ligga i formalin något dygn. Häll bort formalinet och skicka in organet i en plastpåse. 
 • Biopsier från olika mag-/tarmpartier bör skickas in i separata rör.

Cellutstryk 

 • Om möjligt bör utstryket fixeras tio minuter i koncentrerad Metanol, därefter lufttorkas utstryket, lägg INTE på täckglas! Flera glas om möjligt. Skickas in ofärgade.
 • Objektglas med mattrand skall användas, skriv all text med blyertspenna.
 • Märk objektglasen tydligt på den sida på vilken utstryket gjorts.
 • Stryk ut tunt, var lätt på handen.
 • Om immunohistokemisk analys önskas ska utstryk göras på förbehandlade objektglas

Hur förpackas provet?

Formalinfixerat material

Förpacka formalinfixerat material:

 • Med fixeringsvätska i väl tillslutet kärl. Kärl för fixering av material i formalin, bör vara lika vida upptill som nertill.
 • Formalinfixerat material utan fixeringsvätska i tätslutande plastförpackning eller inlindat i tätslutande plastpåse.
 • Märk kärl eller plastpåse tydligt och placera den märkta förpackningen i en yttre plastpåse innan den, tillsammans med ifylld remiss/brev, skickas i vadderat kuvert.

Färskt material

 • Förpacka färskt material, som förvaras kylt tills det skickas in, i tätslutande förpackning eller dubbla, tydligt märkta plastpåsar innan det tillsammans med ifylld remiss/brev skickas i vadderat kuvert. Blanda inte olika färska organ i en påse om bakteriologisk undersökning önskas.

Cellutstryk

 • Förpacka cellutstryk skyddade från varandra (om flera) och från omgivningen, helst i speciella transportaskar för objektglas.
 • Kontrollera att märkning av objektglasen syns tydligt på den sida på vilken utstryket gjorts. 

Vad ska fyllas i på remissen

 • Remitterande eller ansvarig veterinär, adress och telefonnr
 • Djurägare
 • Djurslag, ålder, kön och märkning
 • Varifrån provet är taget
 • Utförlig anamnes/sjukhistoria samt om det provtagna djuret lever eller är avlivat/självdött
 • Frågeställning/misstänkt diagnos

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls