Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - serologiska undersökningar parasitologi

Serologisk undersökning

Påvisande av antikroppar eller antigen görs i serum från helblod. Blodprov tas i serumrör, det vill säga rör utan tillsats av antikoaguleringsmedel.

Minst 0,1 - 1 ml serum krävs för de flesta serologiska undersökningar. Om helblod skickas in krävs 2-10 ml blod utan tillsats.

Helblod hemolyseras lätt om det förvaras varmt eller om det fryser under transporten till laboratoriet. Hemolyserat blod kan inte användas för serologisk undersökning och för att undvika detta kan blodprovet centrifugeras och serum separeras innan provet skickas till laboratoriet.

I prov från hästar sjunker de röda blodkropparna snabbt och serum separeras utan centrifugering. Provet sätts då i kylskåp ett dygn och följande dag kan serum lätt hällas av.

Serum kan sparas i cirka två veckor i kylskåp och lagras vid -20°C.

För undersökning av kanin avseende Encephalitozoon cuniculi behövs minst 10 µl serum.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls