Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Generella serologiska undersökningar (virologisk)

Påvisande av antikroppar mot virussjukdomar görs i serum från helblod. Blodprov tas i serumrör, det vill säga i rör utan tillsats av antikoaguleringsmedel. Minst 50 mikroliter serum krävs för de flesta serologiska undersökningar, i helblod motsvarar det 1-2 milliliter. Vi ser helst att prov tas med vakuumsystem då det förbättrar kvalitén på provet.

Helblod hemolyseras lätt om det förvaras varmt eller så kallt att det fryser under transporten till laboratoriet. Hemolyserat blod kan inte användas för antikroppsundersökning. För att undvika hemolysering kan blodet centrifugeras och serum separeras, innan serumprovet skickas till laboratoriet.

I blodprov från hästar sjunker de röda blodkropparna snabbt och serum separeras lätt utan centrifugering. Provet sätts då i kylskåp ett dygn och följande dag kan serum hällas av. Blodprov bör inte skickas fredagar, särskilt inte då det är varmt ute, då provet kan påverkas under transporten. Serum påverkas däremot inte av värme eller kyla utan kan skickas fredagar.

Parprov

För påvisande av akut infektion krävs parprov tagna med 10-14 dagars mellanrum. Det första serumprovet, taget så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet, kan sparas i kyl i avvaktan på uppföljande prov. Om båda parproven skickas in tillsammans erhålls rabatt.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls