Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för Anaplasmos/Borrelios

Anaplasmos (granulocytär)

Granulocytär anaplasmos orsakad av bakterien A. phagocytophilum sprids via fästingar (Ixodes ricinus - allmän fästing i Sverige) och leder bland annat till feber och trötthet hos flera djurslag. För diagnos av granulocytär anaplasmos erbjuder SVA två olika typer av diagnostik.

PCR

PCR är ett umärkt verktyg för att påvisa bakterien i blod om djuret inte har antibiotiakbehandlats. Oftast kan bakterien påvisas någon dag före symtomdebut fram till flera dagar, ibland upp emot en vecka, efter kliniskt tillfrisknande. Blodprov tas i form av EDTA-blod. Ett positivt PCR-prov fastställer säkert att djuret är infekterat av A. phagocytophilum.

Om provet anlänt till SVA på morgonen erhålls provsvar i allmänhet på eftermiddagen samma dag som provet kom in.

Serologisk undersökning

Serologisk analys kan utföras även om djuret antibiotikabehandlats. Analys utförs med indirekt immunofluorescens som fastställer antikroppstiter (mängden antikroppar mot bakterien i blodet). Ett prov med antikroppstiter <1:40 betraktas som negativt. En titer över 1:40 betraktas som positivt och blodprovet undersöks till en titer av upp till 1:1280. Sluttitrering av prover för att fastställa titrar som ligger över 1:1280 utförs på begäran. Sluttitrering kan även utföras i efterhand då analyserade prover sparas på laboratoriet i minst fyra veckor.

Vid parprov för undersökning av eventuell titrerstegring skickas två prover tagna med en till två veckors intervall. Det första provet bör vara taget så tidigt vid sjukdomsdebuten som möjligt. Det går även bra att skicka in ett kompletterande prov från samma djur en till två veckor efter den första analysen varvid de två proverna analyseras tillsammans igen som ett parprov (detta för att analysen i sig kan variera ± ett titersteg).

För analys krävs blodprov i serumrör. Hämolyserat blod kan inte användas för antikroppsundersökning. Helblod hämolyseras lätt om det förvaras vid höga temperaturer eller om det fryser under transporten till laboratoriet. För att undvika hämolys kan blodprovet centrifugeras och serum separeras innan provet skickas till laboratoriet.

Provsvar lämnas inom fem arbetsdagar efter att provet inkommit.

Borrelios

Borrelios orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi sensu lato, som även de sprids visa fästingar (Ixodes ricinus- allmän fästing i Sverige).

Serologisk undersökning

Analys utförs med indirekt immunofluorescens och fastställer antikroppstiter (mängden antikroppar mot bakterien i blodet).
Ett prov med antikroppstiter <1:80 betraktas som negativt. En titer över 1:80 betraktas som positivt och blodprovet undersöks till en titer av upp till 1:640. Sluttitrering av prover för att fastställa titrar som ligger över 1:640 utförs på begäran. Sluttitrering kan även utföras i efterhand då alla analyserade prover sparas på laboratoriet i minst tre månader.

För analys krävs blodprov i serumrör. Hämolyserat blod kan inte användas för antikroppsundersökning. Helblod hämolyseras lätt om det förvaras vid höga temperaturer eller om det fryser under transporten till laboratoriet. För att undvika hämolys kan blodprovet centrifugeras och serum separeras innan provet skickas till laboratoriet.

Provsvar lämnas inom fem arbetsdagar efter att provet inkommit.

PCR

Det är mycket sällan man lyckas påvisa borreliabakterier i biopsier från djur. Hos hund rekommenderas i första hand ledvätska eller vävnad ifrån affekterad led, cerebrospinalvätska eller hudbiopsi i anslutning till var fästingarna suttit. Hos vissa gnagare (till exempel råtta) kan man påvisa bakterien i EDTA-blod, men för andra djurslag är sannolikheten låg för att påvisa borrelia i blodet då bakterien är ute i blodbanorna under mycket kort tid för att sedan migrera in i vävnaden.

Om provet anlänt till SVA på morgonen erhålls provsvar i allmänhet på eftermiddagen samma dag som provet kom in.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls