Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktioner schmallenbergvirus

Misstanke

Använd SVA:s allmänna remiss (pdf) alternativt Gård&Djurhälsan:s obduktionsremiss.

 • Använd en remiss per besättning
 • Märk alla kroppar/prover/rör med djurens ID-nummer (inkl. SE-nummer och kontrollsiffra)
 • Om du skickar in nyfödda djur utan eget ID-nummer, använd moderdjurets nummer
 • Fyll i ID-nummer (inkl. SE-nummer och kontrollsiffra), djurägare, provtagningsdatum samt ditt namn och telefonnummer på remissen
 • Skicka kroppar/prover/rör och remisser till SVA kylt (4°C) men ej fryst så snart som möjligt
 • Djurkroppar skickas i SVA:s specialkartong för döda djur
 • Kontakta SVA för att få förbetald adressetikett för företagspaket om du ska skicka kroppar/organprover
 • Skriv tydligt!

Försändelser med kroppar eller organ skickas till SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, Travvägen 12 A, 756 51 Uppsala.

Försändelser som endast innehåller andra typer av prov än kroppar/organ skickas till SVA, Avdelningen för mikrobiologi, 751 89 Uppsala.

Försändelser med både kroppar/organ samt andra typer av prov skickas till SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, Travvägen 12 A, 756 51 Uppsala.

OBS: Det är viktigt att proverna förvaras kylt (4°C) men inte fryses.

Förpackningsinstruktion
Beställ fler specialkartonger för döda djur

Döda missbildade nyfödda djur

Fotografera djuret alternativt bifoga en beskrivning av missbildningarna.

Lamm och killingar

Kroppen skickas i kylt tillstånd (ej fryst) till SVA.
Alternativt skickas följande material kylt (ej fryst) till SVA:

 • huvud alternativt hjärna och hjärnstam
 • fostervatten eller svabb (torr bomullstops) från päls i sterilt rör
 • perikardvätska i sterilt rör

Kalv
Följande material skickas kylt (ej fryst) till SVA:

 • huvud alternativt hjärna och hjärnstam
 • fostervatten eller svabb (torr bomullstops) från päls i sterilt rör
 • perikardvätska i sterilt rör

Levande nyfödda djur med missbildningar

Fotografera djuret alternativt bifoga en beskrivning av missbildningarna.

Lamm, killing och kalv

 1. Om djuret lever och inte ska avlivas:
  Serum och EDTA-blod taget innan djuret erhåller colostrum skickas kylt (ej fryst) till SVA

 2. Om djuret avlivas:

Lamm och killing:

Kroppen skickas i kylt tillstånd (ej fryst) till SVA .
Alternativt skickas följande material kylt (ej fryst) till SVA:

 • huvud alternativt hjärna och hjärnstam
 • fostervatten eller svabb (torr bomullstops) från päls i sterilt rör
 • perikardvätska i sterilt rör

Kalv:

Följande material skickas kylt (ej fryst) till SVA:

 • huvud alternativt hjärna och hjärnstam
 • fostervatten eller svabb (torr bomullstops) från päls i sterilt rör
 • perikardvätska i sterilt rör

Vuxna djur (framförallt nötkreatur) under vektorsäsong med diarré, feber, hastigt nedsatt mjölkproduktion där infektion med schmallenbergvirus inte kan uteslutas

Serum och EDTA-blod skickas kylt (ej fryst) till SVA.

Frågor

Vid frågor angående provtagning kontakta Sektionen för lantbrukets djur, SVA, 018-67 40 00.
OBS! Instruktioner kan komma att ändras beroende på ny information om sjukdomen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls