Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för Q-feber

PCR-diagnostik görs på maginnehåll, vaginalsvabbar (e-svabb), faeces och vävnad (del av placenta, organ från foster). Bakterien går även att detektera i mjölk från enskilda djur eller tankmjölk. 
Antikroppar mot bakterien kan påvisas i serum (blod), mjölk eller tankmjölk.

Vaginalsvabbar:

Använd särskild provpinne, så kallad e-swab, som beställs från SVA, telefon 018-67 43 00

Tankmjölksprov:

• Tag provet ur tanken efter avslutad mjölkning och då mjölken är väl omrörd
• Fyll ett sterilt provrör, till exempel ett mjölkrör, upp till en cm från kanten
• Tag provet samma dag som det läggs på posten 

Serum:

För analys krävs blodprov i serumrör.

Helblod hämolyseras lätt om det förvaras vid höga temperaturer eller om det fryser under transporten till laboratoriet. Hämolyserat blod kan inte användas för antikroppsundersökning. För att undvika hämolys kan blodprovet centrifugeras och serum separeras innan provet skickas till laboratoriet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls