Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Träckprov häst

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA helst samma dag. Träckprov kan förvaras i kylskåp (inte i frys) över ett veckoslut innan provet skickas till SVA.

Individuellt prov

Ta en näve färsk avföring (två-tre träckbollar) från boxen och förpacka i dubbla plastpåsar som märks på utsidan med hästens namn. Pressa ur luften ur den innersta påsen innan den försluts ordentligt. Vi rekommenderar att flera/alla hästar provtas även om de varit i samma hage, då äggnivåerna kan variera kraftigt mellan olika individer. Använd remiss  Träckprov häst (pdf), när prov från enstaka hästar skickas in.

Samlingsprov

Ett samlingsprov kan vara aktuellt vid uppföljning av exempelvis betesgrupper. Då skickas individuella prover (tas enligt ovan) till laboratoriet med uppgift om vilka hästar som skall sam-analyseras (poolas), max tre individer per analys (pool). På laboratoriet vägs då lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven. Använd remiss Träckprov-häst (pdf), när prov från hästar som ska sam-analyseras (poolas) skickas in.

Övervakning i hästbesättning

Det finns även möjlighet för stall/gårdar som har en besättning på minst åtta hästar att delta i ett övervakningsprogram. Programmet inkluderar individuell provtagning (se ovan) en till tre gånger per år samt individuell rådgivning om parasitkontroll och avmaskning. Proverna skickas in tillsammans med en särskild remiss för Övervakning i hästbesättningar (pdf). När prov skickas in första gången för analys enligt övervakningsprogrammet, ska även frågeformuläret bifogas (se länk under Skicka in prov).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls