Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Träckprov hund och katt

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA helst samma dag, undantag lungmaskar, se nedan. Om provet tas en fredag förvaras träckprovet i kylskåp (ej i frys) över ett veckoslut innan provet skickas till SVA. Prov för PCR avseende Tritrichomonas foetus kan analyseras även om provet varit djupfryst.   

Hund

Håll hunden kopplad och under strikt uppsikt under ett till två dygn innan provtagning. Detta är mycket viktigt för att undvika att hunden äter avföring från andra djur (kan ge felaktiga resultat). Ta cirka 0,5 deciliter färsk avföring och förpacka i dubbla plastpåsar eller tätslutande burk som märks på utsidan med hundens namn. Rör rekommenderas inte. Pressa ur luften ur påsen innan den försluts och läggs i ytterligare en påse. Lägg prov och ifylld remiss/följesedel i vadderat kuvert.

Träckprov för analys av lungmask och fransk hjärtmask tas tre dagar i följd. Observera att prov för lungmask och fransk hjärtmask bör skickas i början av veckan så att provet anländer senast torsdag.

Samlingsprov kan vara aktuellt i till exempel valpkullar. Individuella prov skickas då in och skriv tydligt på följebrevet/remissen att proven ska analyseras som ett samlingsprov, max tre individer per samlingsprov. På laboratoriet vägs sedan lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven.

Analys för påvisande av Giardia med immunofluorescensteknik kan inte utföras på samlingsprover.

Katt

Håll katten inne under ett dygn innan provtagning för att undvika att katten äter gnagare, fåglar etc. vilka kan ha parasiter (kan ge felaktiga resultat). Ta cirka två matskedar färsk avföring och förpacka i dubbla plastpåsar eller tätslutande burk som märks på utsidan med kattens namn. Rör rekommenderas inte. Undvik i möjligaste mån att få med kattsand. Pressa ur luften ur påsen innan den försluts och läggs i ytterligare en påse. Lägg prov och ifylld remiss/följesedel i vadderat kuvert.

Samlingsprov kan vara aktuellt i till exempel en kull med kattungar. Individuella prov skickas då in och skriv tydligt på följebrevet/remissen att proven ska analyseras som ett samlingsprov, max tre individer per samlingsprov.

Samlingsprov kan inte användas vid frågeställning Giardia (immunofluorescensteknik) eller Tritrichomonas foetus (PCR).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls