Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Trikinfynd från björn och vildsvin

Redovisning av trikinanalyser med positivt resultat samt artbestämning sedan 2007. Analyserna har gjorts av ackrediterade laboratorier i Sverige.

Laboratorier ackrediterade för trikinanalyser finns listade hos Swedac. SVA är nationellt referenslaboratorium, NRL, för trikiner.

År Län Djurslag Kön/ålder/vikt Larver/g kött Trikinart
2019 Stockholm Vildsvin Galt, 70-80 kg 6 Analys pågår
  Stockholm Vildsvin Gylta, 40 kg 22 T. pseudospiralis
  Stockholm Vildsvin Årsunge, 40 kg 9 T. pseudospiralis
2018 Kronoberg Vildsvin Galt 10 T. pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin Gylta, 40 kg 38 T. pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin Galt, 60-70 kg 6 T. pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin Galt, 80 kg 12 T. pseudospiralis
  Västra Götaland Vildsvin Sugga, 50-60 kg 30 T. pseudospiralis
  Skåne Vildsvin Galt, 1-2 år 0,3 T. pseudospiralis
  Östergötland Vildsvin Gylta, 2 år, 70 kg cirka 500 T. britovi
  Kalmar Vildsvin Gylta, 75 kg 5 Analys ej möjlig
  Blekinge Vildsvin Kulting 18 kg 1-2 T. pseudospiralis 
2017 Jönköping Vildsvin Galt, 75 kg 1 T. pseudospiralis
  Västra Götaland Vildsvin Gylta, 28 kg 50 T. britovi
  Östergötland Vildsvin Sugga, 100 kg 5 T. britovi
  Västra Götaland Vildsvin Galt, 70 kg (levande vikt) 5 T. pseudospiralis
  Blekinge Vildsvin Galt, 3 år 16 T. pseudospiralis
  Västra Götaland Vildsvin Sugga, vuxen 8-9 T. pseudospiralis
  Kronoberg Vildsvin Gylta 0,01 Inte möjligt att fastställa
2016 Dalarna Vildsvin Gylta 1 T. britovi
  Kronoberg Vildsvin Sugga, 60-70 kg (slaktvikt) 2 T. britovi
  Västerbotten Björn Hona, 70 kg 120 T.nativa
  Kalmar Vildsvin Galt, 75 kg 6 T. pseudospiralis
2015 Jönköping Vildsvin < 1 år < 0,1 T. britovi
  Dalarna Björn Hona, 147 kg 22 T. nativa
2014 Örebro Vildsvin Hane, 90 kg 5-6 T. britovi
  Kronoberg Vildsvin   Uppgift saknas T. britovi
  Kalmar Vildsvin Hane, 40 kg Uppgift saknas T. pseudospiralis
  Jämtland Björn Hane, 163 kg 1,5 T. nativa
  Blekinge Vildsvin Sugga, 83 kg >20 T. pseudospiralis
  Kronoberg Vildsvin   1 T. britovi
2013 Kronoberg Vildsvin Sugga, 80 kg 1 T. britovi
  Kronoberg Vildsvin Sugga, 90 kg 12 T. britovi
  Kronoberg Vildsvin   2,6 T. britovi
  Skåne Vildsvin   1-2 T. britovi
  Dalarna Björn Hane, 124 kg 13 T. nativa
  Jämtland Björn Hona, ca 100 kg 9 T. nativa
  Gävleborg Björn Hane, 123 kg 3,6 T. nativa
  Jämtland Björn Hona, 77 kg 76 T. nativa
  Västerbotten Björn Hane, 75 kg 160 T. nativa
2012 Stockholm Vildsvin Gylta 1-2 år 1 T. pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin   10 T.pseudospiralis
  Västerbotten Björn Hona 45 T. nativa
  Jönköping Vildsvin Sugga, 1,5 år, 60 kg 34 T.pseudospiralis
  Kronoberg Vildsvin Galt, 100 kg 0,1 T. britovi
  Kronoberg Vildsvin Vuxen 500-1000 T.pseudospiralis
  Kronoberg Vildsvin   1,1 T. britovi
2011 Kalmar Vildsvin Sugga, ca 100 kg 21 T.pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin Galt, vuxen 30 T.pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin   0,1 Inte möjligt att fastställa
2010 Kronoberg Vildsvin Gylta, ca 2 år 1000-2000 T. britovi
  Skåne Vildsvin Gylta, 6-7 månader 5 T. pseudospiralis
  Skåne Vildsvin Gylta 32 T. spiralis
  Örebro Vildsvin Galt, 53 kg 40 T. pseudospiralis
2009 Örebro Vildsvin Fjolårshona 5 T. britovi
  Västerbotten Björn Hona, 137 kg 72 T. nativa
2008 Kronoberg Vildsvin Gylta, 1-årig 66 T. britovi
2007 Kronoberg Vildsvin   12 T. britovi
  Östergötland Vildsvin   2 T. spiralis

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls