Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurslag

SVA:s vanligast använda remisser indelade per djurslag.

Remisser märkta med * kan fyllas i digitalt direkt och sparas, innan du skriver ut och undertecknar dem. Observera! Remissen ska alltid sändas in tillsammans med materialet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls