Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Träck

Bakteriologi och mykologi *

Coronaviruspaket - katt

Hönshälsokontroll - spolmask (Anslutna till Svenska Ägg)

Kalvpaketsremiss (Endast för besättninar anslutna till Gård&Djurhälsan NÖT) *

Mikrobiologi - häst *

Mikrobiologi - katt *

Parasitundersökning - hund *

Parasitundersökning - katt *

Rävens dvärgbandmask - hund

Salmonellaodling - Individprover och/eller samlingsprover

Salmonellaodling - Individuella prover som poolas

Salmonella - serologi

Serotypning - Salmonellaisolat (djur, slaktkropp & miljöprover från stallar) *

Träckprov från häst *

Övervakning av parasiter i fårbesättningar

Övervakning av parasiter i hästbesättningar *

Allmän SVA-remiss för privatpersoner * 

Allmän SVA-remiss för veterinärer och kliniker *

Kompletteringsremiss-Allmän SVA-remiss för veterinärer och kliniker *

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls