Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Anmälningspliktig resistens

Enligt Jordbruksverkets regelverk ska fynd hos djur av karbapenemasbildande Enterobacteriaceae (ESBLCARBA), meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) eller andra koagulaspositiva stafylokocker, till exempel meticillinresistenta Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), anmälas till aktuell länsstyrelse och Jordbruksverket (SJVFS 2012:24, ändrad enligt 2013:23, "K4").

Misstänkta isolat från indexfall av de nämnda anmälningspliktiga resistenstyperna ska verifieras med molekylärbiologiska metoder enligt K4. Det görs kostnadsfritt av SVA om isolat skickas till Avdelningen för mikrobiologi och åtföljs av speciell remiss (pdf). Mer information om kriterier för indexfall etcetera, se remiss Verifiering Anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS.

För människor omfattar smittskyddslagen infektion med eller bärarskap av fyra olika bakterier på grund av att de är resistenta mot vissa antibiotika. Förutom MRSA, VRE och ESBL-producerande Enterobacteriaceae gäller anmälningsplikt även för pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) för mer information se Folkhälsomyndighetens webbplats.

ResistenstypAnmälningsplikt djurAnmälningsplikt människa
ESBL-producerande Enterobacteriaceae

 


X  

ESBLCARBA


X


X *

MRSA


X


X *

MRSP


X

 

Andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker


XPNSP  


X *


VRE
    


X *

  

* Även smittspårningsplikt

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls