Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

PNSP

Penicillinresistenta pneumokocker (PNSP) förekommer sällan hos djur och är inte heller, vid isolering från djur, anmälningspliktigt. Hos människor är däremot fall av PNSP anmälningspliktiga. För vidare information se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls