Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar om VRE

 1. Kan man bli smittad med vankomycinresistenta enterokocker (VRE) om man äter kyckling?

  Svar: Om du följer råden om god hygien i köket och att genomsteka kyckling och köttfärs minskar du risken att smittas av antibiotikaresistenta bakterier via maten (se Livsmedelsverket – antibiotikaresistenta bakterier, hur de sprids och vad du själv kan göra). Alla bakterier dör vid upphettning oavsett om de är resistenta eller inte. Däremot dör inte bakterier vid frysning.
 2. Förekommer VRE i kyckling från andra länder?

  Svar: Ja, det gör de. VRE förekommer hos kyckling i många länder i Europa och hittas på både svenskt och utländskt kycklingkött.
 3. Förekommer VRE i andra livsmedel?

  Svar: Ja, de kan finnas i till exempel fläskkött, speciellt i länder där man använt en typ av vankomycinbesläktad antibiotika, avoparcin, i grisuppfödningen.
 4. Kan man smittas med VRE när man är inne i ett kycklingstall?

  Svar: Ja, det finns en liten risk om man vistas i ett stall, men man kan minska risken ytterligare genom att tvätta och desinficera händerna noga efter besöket.
 5. Kan människor överföra VRE till djur?

  Svar: Ja, på samma sätt som djuren kan överföra VRE till oss genom exempelvis direktkontakt, kan vi överföra VRE till djur.
 6. Har uppfödare, kläckeri eller avelsföretagen använt antibiotika till kyckling som lett till förekomst av VRE hos kyckling?

  Svar: Nej, den typ av antibiotika, avoparcin, som leder till vankomycinresistens har inte använts på över 30 år i svensk djuruppfödning.
 7. Kan användning av koccidiostatika lett till förekomsten av VRE?

  Svar: Nej, det finns ingenting som tyder på ett sådant samband.
 8. Har VRE alltid funnits hos kyckling?

  Svar: VRE har funnits hos djur i Europa utanför Sverige, minst sedan 1994 då den första vetenskapliga rapporten om detta kom.
 9. Vad gör man för att få bort VRE hos kyckling?

  Svar: Användningen av avoparcin upphörde i all djuruppfödning i Europa 1998. I Sverige har mycket arbete gjorts för att förstå smittvägarna för att finna sätt att helt få bort bakterien från stallarna.
 10. Kan kycklingarna ha blivit smittade genom fodret?

  Svar: Ja det är tänkbart, men VRE har inte påvisats i prov från svenska foderfabriker, och inte heller i foder i Danmark och Norge.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls