Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar om mcr-9

Här finns svar på ett antal frågor angående betydelsen av att bakterier med den nyligen upptäckta genen mcr-9 hittats hos häst.
 1. Vad är mcr-9?

  Svar: mcr-9 är en nyligen beskriven gen som kan göra att bakterien som bär på den blir resistent mot antibiotikan kolistin. Men bakterier med mcr-9 kan också vara känsliga för kolistin. Kolistin används till människor vid vissa allvarliga infektioner med bakterier som är resistenta mot alla andra antibiotika.
 2. Hur länge har bakterier med mcr-9 funnits hos hästar i Sverige?

  Svar: Det är inte känt hur länge bakterier med mcr-9 har funnits hos hästar i Sverige. Vi vet att det har funnits åtminstone sedan 2016, men vi har ännu inte undersökt bakterier från tidigare år med sådana metoder att mcr-9 kan upptäckas.
 3. Är det farligt för hästarna att de bär på bakterier med mcr-9?

  Svar: Det är inte farligt för hästen att bära på de bakterier med mcr-9 som hittats. Kolistin används inte till häst. Dessutom var alla hitintills undersökta bakterier med mcr-9 känsliga för kolistin.
 4. Är det för att hästarna har fått antibiotika som man hittar bakterier med mcr-9 hos dem?

  Svar: Det antibiotikum, kolistin, som mcr-9 kan ge resistens mot används inte till häst. Men alla de bakterier med mcr-9 som hittats är även resistenta mot andra antibiotika. Användning av läkemedel med dessa antibiotika kan ha gynnat förekomst även av genen mcr-9.
 5. Kan bakterier med mcr-9 spridas till och mellan människor?

  Svar: De bakterier med mcr-9 som hittas hos häst är av sorter som också kan finnas hos människor. Sådana bakterier finns främst i tarmen hos människor och djur som en del av den normala bakteriefloran. Bakterierna kan spridas till människor via händer, föremål eller vatten som förorenats med bakterier från människors eller djurs tarmflora. God handhygien är därför viktigt.
 6. Vad händer om jag får i mig bakterier med mcr-9?

  Svar: Bakterier med mcr-9 kan finnas i tarmkanalen hos fullt friska människor och djur utan att orsaka sjukdom. Spridning av bakterierna kan sedan ske via personers händer om de förorenats vid till exempel toalettbesök. God handhygien är därför viktigt.
 7. Om min häst bär på bakterier med mcr-9, kan den då smitta mig?

  Svar: Om man har kontakt med djurens avföring eller annat som innehåller bakterierna, som vaginalflöde eller sårvätska, kan bakterierna spridas till människor. Kontakten kan antingen vara direkt eller via händer, föremål eller vatten som förorenats med bakterierna. Men man kan skydda sig genom god handhygien, framförallt inför måltider och efter kontakt med djurens avföring eller kroppsvätskor.
 8. Vad behöver jag som arbetar med häst tänka på?

  Svar: Att bakterier med mcr-9 hittats hos ett litet antal hästar betyder inte att du måste tänka på något speciellt. Men vi rekommenderar alltid god handhygien vid kontakt med alla slags djur, framför allt inför måltider och efter kontakt med djurs avföring eller andra utsöndringar. Om du vårdar en sjuk häst, eller hjälper till vid exempelvis inseminering, ska god hygien och annan infektionsförebyggande praxis alltid följas.
 9. Kan min häst bli smittad om en annan häst i stallet bär på bakterier med mcr-9?

  Svar: Andra hästar kan bli bärare av bakterier med mcr-9, exempelvis om de kommer i kontakt med avföring (till exempel. genom förorenat foder) från en häst som bär på sådana bakterier. Ren kontaktsmitta är inte troligt.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls