Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rapporter från andra länder

Program för veterinärmedicinsk övervakning av antibiotikaresistens finns i flera länder. Nedan lämnas länkar till några program där information och publicerade rapporter finns lätt tillgänglig via webbplatser på internet. Dessutom finns där en länk till den zoonosrapport som årligen sammanställs av EFSA och som grundar sig på olika länders rapportering.

Exempel på program utan specifika webbsidor och där ytterligare information och publicerade rapporter får sökas på annat sätt är JVARM (Japan), ITAVARM (Italien), VAV (Spanien) samt SANVAD (Sydafrika).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls