Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Filmer om vårdhygien

SVA:s vårdhygienprojekt har tagit fram sex filmer om olika delar i hygienarbetet.

Tanken är att man ska titta på filmerna enskilt eller i grupp – exempelvis med sina arbetskamrater eller i en grupp av ensamarbetare som träffas för att prata om vårdhygien.

Här visas en spellista på samtliga filmer. Nedan presenteras filmerna var för sig.
 

Varför en plan för vårdhygienen? Film: Zellout
 

Såhär lyckas du med hygienplanen. Film: Zellout
 

Basala hygienrutiner. Film: Zellout
 

Rutiner för tvätthantering. Film: Zellout
 

Rutiner för lokalvård. Film: Zellout

Rutiner för hantering av instrument och förbrukningsmaterial. Film: Zellout

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls