Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Presentationsmaterial om vårdhygien

Presentationen basala hygienrutiner.
Foto: Oskar Nilsson/SVA

 

SVA:s vårdhygienprojekt har tagit fram två olika presentationer med tillhörande talmanus. Dels en om Basala hygienrutiner och en om Tvätt-, städ- och rengöringsrutiner.

Exempelvis kan ett hygienombud hålla presentationerna för sina arbetskamrater eller att en grupp av ensamarbetare som träffas för att prata om vårdhygien utser någon i gruppen som får hålla presentationerna. Ytterligare en variant är att en länsveterinär håller presentationerna för olika berörda i sitt län.

Presentation – Basala hygienrutiner (pdf)
Talmanus – Basala hygienrutiner (pdf)

Presentation – Tvätt-, städ- och rengöringsrutiner (pdf)
Talmanus – Tvätt-, städ- och rengöringsrutiner (pdf)

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls