Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tillsynsvägledning för länsveterinärer

Jordbruksverket har tagit fram vägledningar för länsveterinärerna gällande deras tillsyn av K112 (SJVFS 2013:14). Denna vägledning med bilagor finns nu tillgängliga på jordbruksverkets webbplats. Hygienprojektet vid SVA har varit delaktigt i arbetet gällande de delar som handlar om hygienplaner.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls