Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVS:s antibiotikariktlinjer till häst

Riktlinjer för antibiotikaanvändning, hästSveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS) Riktlinjer för antibiotikaanvändning till häst (pdf)

Riktlinjerna är tänkta att användas som en vägledning vid val av behandling. Det kan ibland innebära att avstå från behandling, eller att välja annan behandling än antibiotika.

Mer information finns på Sveriges veterinärförbunds webbplats.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls