Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Exotiska idisslare

De svenska lantbruksdjuren har utökats med exotiska idisslare som bison, jak och vattenbuffel.

Jakar kan ha flera olika färger men i Sverige är de flesta svarta. Foto: Karin Persson Waller/SVA.

Dessa produktionsdjur kommer från andra förhållanden och ekosystem än de svenska och ställer därför andra krav på skötsel och utfodring. De kan också vara känsliga för sjukdomar som finns bland svenska djur men som de nya inte sedan lång tid har anpassat sig till. Importer av livdjur innebär alltid risk för införsel av smittor. Nya djurslag ställer krav på kunskaper hos djurägare och veterinärer.

Andra namn: Visent, europeisk bison, amerikansk bison, bisonoxe, (kallas ibland felaktigt buffel).

Amerikansk bison i Sverige. Foto: Maria Persson/SVA

Bison är det vetenskapliga namnet för ett släkte i familjen slidhornsdjur med två levande arter, visent (europeisk bison) och amerikansk bison. Visenten fanns förr viltlevande i Sverige, men anses ha utrotats redan under förhistorisk tid. Nu finns visenter i flera djurparker och hägn i Sverige. De flesta privata buffelbesättningar håller dock amerikansk bison. Syftet med djurhållningen är turism, köttproduktion och avel. Antalet besättningar som håller bison har ökat under senare år och nu finns ett tiotal i Sverige.

Bison är en förhållandevis ny produktionsform i Sverige och alla djur härstammar från importer från Europa. De flesta svenska bisonbesättningarna har anslutit sig till Gård & Djurhälsans organiserade hälsokontroll, vilket innebär att det finns förutsättningar för att övervaka infektionssjukdomar som inte förekommer i Sverige, till exempel tuberkulos och paratuberkulos.

Bison är generellt sett friska djur, men anses känsliga för betesparasiter vilket kan leda till avmagring och diarré. Vidare är bison mycket känsliga för elakartad katarralfeber och fårbesättningar bör inte ligga närmare än 1 km från ett bisonhägn. Bison är ett utpräglat flockdjur och en individ som visar tecken på sjukdom är oftast mycket sjuk och kan vara svår att behandla. Det bästa är därför att förebygga sjukdom med goda rutiner för utfodring, bete, avmaskning, gruppering och inköp av djur.

Läs mer hos andra

Gård & Djurhälsan - Bison

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls