Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Pseudotuberkulos hos alpacka

Pseudotuberkulos orsakas av bakterien Corynebacterium pseudotuberculosis och är en kronisk infektion som ger bölder framför allt i yttre lymfknutor. Sjukdomen förekommer hos bland annat get, får och kameldjur över hela världen men diagnosen är ovanlig på svenska djur. Det finns en zoonos-aspekt men risken anses liten.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Andra namn:
pseudotuberkulos, böldsjuka (get), CLA/caseous lymphadenitis (får, get), byllesyke (Norge, get).

Förekomst

Får, get, dromedar: vanlig och ekonomiskt viktig infektion globalt sett. Förekommer i Sverige men diagnosen är ovanlig.

Alpacka: Förekommer i Sydamerika, USA, Europa. Ett sjukdomsutbrott i Sverige har förekommit.

Hästar, nötkreatur, hjortar: ovanlig.

Symtom 

Abscesser i lymfknutor, framför allt på huvud och hals.

Differentialdiagnoser

Andra bakteriella infektioner,

strålsvamp (Actinobacillus lignieresii),

abscesser efter vaccination,

haematom, tumörer, cystor.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Corynebacterium pseudotuberculosis.

Infektionsport:

Små sår i hud och slemhinnor.

Spridning:

Intracellulärt till regional lymfknuta, abscessbildning, hematogen spridning till lungor, juver med flera organ. 

Smittvägar:

Rupturerade abscesser kontaminerar närmiljön. Direkt eller indirekt spridning. Eventuellt via respirationsorgan och juver. Ofullständigt kända smittvägar. Överföring mellan djurarter? Importer av djur.

Överlevnad:

C pseudotuberkulosis överlever mer än ett år i miljön.

Inkubationstid:

Ej helt klarlagd. Kan variera upp till fyra månader.

Provtagning och diagnostik

Aspirat eller svabbprov från bölder som ej öppnat sig. Aerob odling på blodplatta och biokemiska tester. Serologi för att påvisa specifika antikroppar finns ej vid SVA.

Behandling och profylax

Sjuka djur bör isoleras från friska och abscesser kan eventuellt dräneras. C. pseudotuberculosis är känslig för penicillin men svårbehandlad i abscesser. Det kan vara mycket besvärligt att få kontroll över infektionen efter ett utbrott i en djurgrupp. Överväg avlivning av alpackor med pseudotuberkulos.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls