Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Övriga anmälningspliktiga sjukdomar hos kameldjur

Förutom Epizootilagens anmälningspliktiga sjukdomar finns ett antal andra sjukdomar som också är anmälningspliktiga. Dessa sjukdomar omfattas inte av epizootilagen men ska rapporteras vid konstaterad eller i vissa fall misstänkt förekomst. 

En fullständig förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar finns hos Jordbruksverket.
En specifik sådan sjukdom för kameldjur är kamelkoppor.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls