Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Undersökning och diagnos hos kameldjur

Sjukdomspanoramat hos kameldjur är beroende av ålder, kön, utfodring och dräktighets- och laktationsstatus hos djuren. Det kan också bero på om djuren är födda i Sverige eller importerade.

Hos en frisk vuxen alpacka eller lama är:

Kroppstemperaturen 37,5-38,9°C.
Hjärtfrekvensen 60-90/minut.
Andningsfrekvensen 10-30/minut.
Idisslingskontraktioner 3-6/minut
(referens: Fowler 2010).

Hos en frisk vuxen kamel eller dromedar är:

Kroppstemperaturen 36-38°C.
Hjärtfrekvensen 32-36 (i vila).
Andningsfrekvensen 5-12.
Idisslingskontraktioner 3-4/ minut
(referens: Fowler 2010). 

Att ställa diagnos

Grundläggande och avgörande för att ställa diagnos när alpackor och andra kameldjur är sjuka är sjukdomshistorien och den kliniska undersökningen.

Analys av blod-, träck-, hud-, mjölk-, organ- eller foderprover är ofta ett nödvändigt komplement för att verifiera diagnosen. På SVA:s laboratorier testas prover för såväl endemiska sjukdomar som epizootisjukdomar och zoonoser. Praktiserande veterinärer kan ta kontakt med Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor vid SVA, som kan ge praktiska råd om hur man väljer diagnostik och hanterar sjukdomsproblem i besättningar. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls