Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kanin

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din kanin. Om din kanin är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. Här finner du information om några sjukdomar som kan drabba kaniner.

Glöm inte att vaccinera din kanin. Foto: Ann Nyman/SVA

Veterinären som undersöker ditt djur kan skicka prover till SVA:s laboratorier för analys. Bakterier, virus, parasiter och förgiftningar kan analyseras. Mikroskopiska undersökningar av prover från exempelvis hudförändringar eller tumörer görs också av SVA.

SVA:s specialister kan också hjälpa veterinären med tolkning av provsvar, rekommendationer för att förhindra smittspridning med mera. Om så är fallet, kan avlidna/avlivade djur också obduceras på SVA för att fastställa dödsorsak eller sjukdomsorsak. Vi kan också utföra separat kremering så att askan kan återlämnas till djurägaren.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls