Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Glöm inte vaccinera mot kaningulsot i vår

Våren närmar sig. Nu ökar risken för smitta av kaningulsot (Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVHD). Smittan sprids lätt när insekter som mygg och knott vaknar och det är tid för kaninutställningar och -tävlingar. 
Glöm inte vaccinera kaninen i vår! Foto: Ann Nyman/SVA

Våren närmar sig. Kaningulsot kan spridas på utställningar och tävlingar. Glöm inte att vaccinera din kanin. Foto: Ann Nyman/SVA 

RVHD har påvisats från Gästrikland och söderut. Kaningulsot är en mycket smittsam sjukdom hos både vilda och tama kaniner. Kaningulsot smittar varken andra djur eller människor.

Kaningulsot förlöper ofta till en början med en mycket hög dödlighet, närmare 100 procent. Dödligheten kan dock inom lokala kaninpopulationer vara lägre, framför allt där sjukdomen funnits inom området några år.

Sjukdomen smittar genom direktkontakt mellan infekterade kaniner eller indirekt genom mat, vatten, hö, eller olika föremål (bland annat kläder) som smittas ner med urin, avföring, blod, saliv eller kroppsvätskor. Insekter som mygg och knott kan överföra viruset.

Ofta ses plötsliga dödsfall utan föregående symtom. Ibland ser man att kaninerna har svårt att andas eller får hög feber, upphörd matlust, blodflöde eller skum från näsan samt kramper. Det är framför allt de vuxna djuren som drabbas. Djuren dör oftast inom ett dygn. En del kaniner som infekteras klarar sig, men fortsätter däremot att sprida virus.

Viruset kan överleva lång tid i djurstallar eller ute i naturen. Därför bör ett utbrott av kaningulsot följas av omfattande sanering/desinfektion av stallet, burar, med mera. innan man tar in nya djur. Om möjligt bör kaninerna skyddas från insekter, eftersom viruset överförs av mygg och knott. 

Det finns ett vaccin som ger skydd mot båda typerna av virus (RHDV typ 1 och 2), men behöver minst tio dagar efter vaccination för att få full effekt.

Läs mer om kaningulsot

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls