Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Koccidios hos kanin

Koccidios orsakas av encelliga parasiter av familjen Eimeriidae. Det finns både leverkoccidios och tarmkoccidios. Parasiterna kan orsaka problem speciellt i uppfödningar.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Orsak: Eimeria spp
Arter: Kanin
Spridning: Occystor i faeces
Utbredning: Hela världen

Koccidier är encelliga parasiter som kan drabba många olika djurslag. De är värddjursspecifika, det vill säga de smittar inte mellan olika djurslag. Smittade djur utskiljer mikroskopiska oocystor med avföringen. Dessa oocystor överlever länge i miljön och är en smittkälla för andra kaniner. Även friska djur kan vara smittade och utskilja oocystor. Tiden från infektion tills oocystor kan detekteras i träck varierar mellan 5 och 18 dagar. Hos kanin finns det flera arter av koccidier och de viktigaste är Eimeria stiedae som orsakar leverkoccidios och E. intestinalis respektive E. flavescens vilka lever i tarmen. Tarmkoccidios kan yttra sig genom plötsliga dödsfall och lös avföring i grupper med unga kaniner (från sex veckors ålder). Leverkoccidios kan drabba kaniner i alla åldrar och vid kraftig infektion kan symtom som avmagring, nedsatt aptit, diarré eller förstoppning ökat drickande, utspänd buk och dödsfall uppträda.

Koccidier kan diagnostiseras i träckprov. Lämpligen tas samlingsprov från drabbad kull/kullar.

För att hindra att ett högt smittryck byggs upp är det viktigt att hålla en god hygien, det vill säga rengör burar ofta, byt strö och håll mat- och vattenskålar rena. Detta är speciellt viktigt i burar där unga kaniner vistas.

Sjuka djur kan behandlas med läkemedel. Dessvärre finns inget läkemedel som är godkänt för kanin och efter behandling blir karenstiden för slakt lång. Vid akuta fall behandlas alla i kullen med antingen ett sulfapreparat eller toltrazuril. Vid omfattande problem kan alla unga kaniner under en period behöva medicineras i samband med avvänjning. Förslagsvis används då toltrazuril.

I samband med behandling av kliniska fall är det viktigt att man genomför en noggrann miljösanering. Allt strö destrueras, skrubba bur och inredning med såpa, eventuellt används även ångtvätt, låt torka ordentligt innan nytt strö läggs in. Därefter kan man kalka om man har träburar. Matskålar och vattenflaskor diskas i maskin.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls